Bắc Giang tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh | BĐS

Bắc Giang tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh | BĐS

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Xây dựng được yêu cầu tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở và Đề án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt, chủ động theo dõi, nghiên cứu tình hình thực tế để kịp thời tham mưu điều chỉnh nếu cần thiết; xây dựng và vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản; đôn đốc các địa phương triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; công bố, công khai thường xuyên, liên tục thông tin quy hoạch, thông tin chi tiết dự án, tiến độ các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở;

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn; lập danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ và thực hiện điều chỉnh, bổ sung danh mục khi cần thiết; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn ưu đãi của đối tượng được hưởng chính sách để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đọc thêm :  Biệt thự phong cách Pháp với khu vườn 3.000m2 trồng hoa trái thuần tự nhiên | BĐS

Đồng thời chủ động chỉ đạo trong công tác quản lý thị trường bất động sản. Theo dõi, nắm bắt  diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và “bong bóng” bất động sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt công tác thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển của tỉnh. Rà soát tổng thể danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn, đánh giá cụ thể lý do, nguyên nhân đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu việc đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thị trường bất động sản tại địa phương; Rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch nhà ở theo định kỳ; Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm; Công bố công khai thông tin về quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án; Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Đọc thêm :  Phát triển du lịch y tế - Bài toán vẫn còn “bỏ ngỏ” | BĐS

Được biết, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, năm 2022 tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 379 dự án bao gồm: 356 dự án khu đô thị khu dân cư, 23 dự án khu nhà ở. Tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm  3.520.000m2. Kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 79.129 tỉ đồng.#Bắc #Giang #tăng #cường #công #tác #quản #lý #thị #trường #bất #động #sản #trên #địa #bàn #tỉnh

https://vneconomy.vn/bac-giang-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thi-truong-bat-dong-san-tren-dia-ban-tinh.htm