Bình Dương phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo | BĐS

Bình Dương phát triển đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo | BĐS

Đô thị xanh, thông minh và bền vững

Bình Dương đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh trở thành đô thị thông minh, là trung tâm công nghiệp hiện đại và là địa phương đi đầu cả nước về đổi mới sáng tạo. Đến năm 2045, Bình Dương là đô thị thông minh của vùng và cả nước. 

Hệ thống đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chất lượng sống tốt; có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu; có kiến trúc đô thị tiên tiến, bản sắc; có vai trò, vị thế quan trọng trong mạng lưới đô thị của vùng, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế – xã hội của vùng, đưa Bình Dương trở thành đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Bình Dương đặt mục tiếu đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, là trung tâm công nghiệp hiện đại.

Trước mắt, năm 2023 thị xã Bến Cát và Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương. Năm 2025, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 85%, đến năm 2030 đạt trên 85%. 100% các đô thị có quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang; có chương trình, kế hoạch cải tạo chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. 

Đến năm 2025, các đô thị Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương và thị trấn Dầu Tiếng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các đô thị Thanh Tuyền, Long Hòa (huyện Dầu Tiếng), Lai Hưng (huyện Bàu Bàng) đạt tiêu chí đô thị loại V. 

Đồng thời đến năm 2030, các đô thị Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo), Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) được công nhận đạt đô thị loại IV và xã Minh Hoà (huyện Dầu Tiếng) được công nhận đạt đô thị loại V.

Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đưa ra các chỉ tiêu về phát triển đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh Bình Dương bao gồm: Tỷ lệ lượng thông tin cung cấp công khai cho người dân có cơ chế phản hồi thông tin đạt 70%. Tỷ lệ bến đỗ, nhà ga có cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực đạt 50%. Tỷ lệ dân cư có bệnh án điện tử đạt 50%. 100% các cơ sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện cho phép đăng ký khám chữa bệnh thông qua các ứng dụng ICT. 70% các điểm công cộng được lắp đặt hệ thống giám sát an ninh. 100% các sở ngành xây dựng danh mục tài nguyên thông tin và thực hiện chia sẻ.

Đến năm 2045, quản lý quá trình đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự đô thị.

6 giải pháp đồng bộ 

Có thể nói, Bình Dương là tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị nên đứng trước áp lực về đầu tư công để phát triển kết cấu hạ tầng làm tiền đề phát triển kinh tế – xã hội. 

Mặc dù trong quản lý phát triển đô thị, tỉnh chủ động phê duyệt các loại quy hoạch xây dựng, các chương trình phát triển đô thị. Tuy nhiên với tốc độ đô thị hóa cao cùng với sự gia tăng dân số nhanh đã ảnh hưởng đến khả năng phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị. Đặc biệt là khó khăn trong tạo lập quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giáo dục, y tế, văn hóa.

Vì thế, tỉnh Bình Dương không thể phát triển lên cao và tự đứng, đi một mình, mà muốn đi xa phải đi cùng nhau. Theo đó, cần có cơ chế liên kết vùng để tạo ra một cộng đồng phát triển năng động nhất của cả nước, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. 

Bên cạnh đó, để phát triển đô thị theo hướng thông minh và đổi mới sáng tạo, Bình Dương cũng đưa ra 6 giải pháp gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển. Xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng và hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị. Nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, trật tự đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị. Phát triển kinh tế khu vực đô thị, đổi mới cơ chế và đầu tư phát triển đô thị.

Để thực hiện, trước hết Bình Dương đang tập trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này có tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược và nguyên tắc phát triển bền vững. Bảo đảm tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn. Phân định rõ các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy hoạch và kế hoạch; gắn quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện.

Có thể nói, sau 25 năm phát triển, đến nay Bình Dương có 01 đô thị loại I (thành phố Thủ Dầu Một), 04 đô thị loại III (Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên) và 05 đô thị loại V thuộc huyện (gồm thị trấn: Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Lai Uyên, Tân Thành, Tân Bình). 

Hạ Nhiên#Bình #Dương #phát #triển #đô #thị #thông #minh #và #đổi #mới #sáng #tạo

https://vietnamnet.vn/binh-duong-phat-trien-do-thi-thong-minh-va-doi-moi-sang-tao-2081274.html