Bình Dương: Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.700 ha ruộng | BĐS

Bình Dương: Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1.700 ha ruộng

| BĐS

HĐND tỉnh Bình Dương vừa thông qua nghị quyết về danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trồng lúa đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Cụ thể, số công trình, dự án đăng ký thu hồi đất mới đến năm 2023 là 62 công trình với tổng diện tích 164,24ha.

Ngoài ra, địa phương cũng đã thống nhất chủ trương triển khai trong năm 2023 đối với 304 công trình, dự án theo hình thức thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trồng lúa, với tổng diện tích 1.593,7 ha, gồm: 41 công trình, dự án (diện tích 151,55ha) có điều chỉnh tên gọi, diện tích, địa điểm; 263 công trình, dự án (diện tích 1.442,15 ha) không phải điều chỉnh theo hình thức thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Trong số 263 công trình, dự án này có 260 công trình, dự án (diện tích 1.439 ha) thực hiện theo hình thức thu hồi đất; 3 công trình, dự án (3,15 ha) thực hiện theo hình thức chuyển mục đích khai thác đất trồng lúa.

Trong khi đó, HĐND tỉnh Bình Dương cũng quyết định không đẩy tiến độ thực hiện đến năm 2023 và đưa ra khỏi danh mục 41 công trình, dự án với tổng diện tích 129,68 ha.

Đọc thêm :  Khủng hoảng địa ốc ở Trung Quốc vẫn chưa “chạm đáy” | BĐS

Đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp đối với 13 dự án (66,44 ha) của các tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người chuyển đổi. mục đích sử dụng đất trồng lúa, được ghi là loại đất khác nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thể hiện mục đích là đất trồng lúa, để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Chúng ta được biết, theo mục tiêu quy hoạch không gian quốc gia đến năm 2030 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại nghị quyết số 39 về quy hoạch không gian quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo sử dụng đất 5 năm Quy hoạch 2021-2025 (Nghị quyết 39), đến năm 2030 giảm gần 350.000 ha đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa khoảng 174.000 ha. Giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, đất trồng lúa giảm 184.000 ha, trong đó đất chuyên lúa 90.000 ha.

Tuy nhiên, mới đây, chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 39 của Quốc hội nhằm hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất hoang hóa. đất nông nghiệp, nhất là đất trong các khu công nghiệp.

Đọc thêm :  Thí điểm cho phép Khánh Hòa tự duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị | BĐS

Mục tiêu là bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế, vùng trọng điểm phát triển của gia đình; ổn định 3,5 triệu ha ruộng; đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-43%.

Vì vậy, điểm đáng chú ý được nêu rõ tại Nghị quyết số 115 là Chính phủ xác định tầm quan trọng và ưu tiên bảo vệ đất chuyên trồng lúa nước tưới.

Cụ thể, đối với chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Chính phủ đã quyết định tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch. Cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong tối đa 300.000 ha đất trồng lúa nhưng không làm thay đổi tính chất, điều kiện sử dụng đất trồng lúa để có thể chuyển đổi trở lại trồng lúa nếu cần thiết. . Đặc biệt, Chính phủ xác định cần hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, nhất là đất trong khu công nghiệp.

.#Bình #Dương #Thu #hồi #chuyển #đổi #mục #đích #sử #dụng #hơn #ruộng

https://vneconomy.vn/binh-duong-thu-hoi-va-chuyen-muc-dich-su-dung-hon-1-700-ha-dat-trong-lua.htm