Cục Hàng không Việt Nam sẽ xử lý doanh nghiệp không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không | BĐS

Cục Hàng không Việt Nam sẽ xử lý doanh nghiệp không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không

| BĐS

Bộ GTVT vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát giấy phép của các hãng vận chuyển hàng không.

XEM XÉT GIẤY PHÉP THƯƠNG MẠI

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát các giấy phép vận chuyển hàng không thương mại, giấy phép hàng không chung thương mại của các hãng hàng không không bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu có phương án xử lý đối với các doanh nghiệp vận tải hàng không (nếu có) không còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 8/3.

Theo thống kê của Cục Hàng không, Việt Nam hiện có 6 hãng hàng không đang khai thác, gồm Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines; Công ty Cổ phần Hàng không Pacific Airlines; Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt – Bamboo Airways; Công ty Bay Dịch vụ Hàng không – VASCO.

Các hãng hàng không chung khác bao gồm: Công ty Cổ phần Hàng không Hải Âu; Công ty Cổ phần Hàng không Hành Tinh Xanh; Công ty Cổ phần Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt; Công ty Cổ phần Lữ hành Hàng không Việt Nam – Vietravel Airlines, Công ty Cổ phần Hàng không Bầu Trời Xanh; Công Ty TNHH Hàng Không Mặt Trời…

Đọc thêm :  Thiết kế giảm bức xạ nhiệt, tạo không gian mát dịu cho ngôi nhà hướng Tây | BĐS

Hiện các hãng đang khai thác 249 máy bay.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY HÀNG KHÔNG NÀO?

Đây là hoạt động rà soát định kỳ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng không thương mại và hoạt động hàng không chung có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Hoạt động vận tải hàng không là hoạt động có điều kiện. Vì vậy, khi muốn thực hiện hoạt động này phải có Giấy phép khai thác vận chuyển hàng không.

Theo quy định hiện hành, để thực hiện hoạt động vận chuyển hàng không, doanh nghiệp phải có Giấy phép khai thác vận chuyển hàng không, Giấy phép khai thác hàng không chung và đáp ứng các điều kiện về phương án bảo đảm có tàu bay khai thác. , cơ cấu tổ chức, vốn, kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Số lượng tàu bay duy trì trong hoạt động vận tải hàng không tối thiểu là 03 tàu bay đối với hoạt động vận tải hàng không; ít nhất 1 máy bay phục vụ hoạt động hàng không chung.

Ngoài ra, công ty phải huy động một lượng vốn tối thiểu, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn nợ, để thiết lập và duy trì hoạt động kinh doanh hàng không.

Đọc thêm :  Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp: Khó tiếp cận | BĐS

Cụ thể, vốn tối thiểu đối với công ty khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng đối với công ty khai thác vận tải hàng không quốc tế; 300 tỷ đồng đối với công ty chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Công ty khai thác từ 11 đến 30 tàu bay là 1 nghìn tỷ đồng đối với công ty khai thác vận tải hàng không quốc tế; 600 tỷ đồng đối với công ty chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Công ty khai thác trên 30 máy bay tương ứng 1,3 nghìn tỷ đồng đối với công ty khai thác vận tải hàng không quốc tế; 700 tỷ đồng đối với DN chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa.

Vốn tối thiểu để thành lập và duy trì hoạt động kinh doanh hàng không chung là 100 tỷ đồng Việt Nam.

Cũng theo quy định hiện hành, công ty vận tải hàng không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện nhà đầu tư nước ngoài không chiếm quá 34% vốn cổ phần; phải có ít nhất một thể nhân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam nắm giữ phần vốn đăng ký lớn nhất.

Trường hợp pháp nhân Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì phần vốn góp của bên nước ngoài không được vượt quá 49% vốn đăng ký của pháp nhân.

.#Cục #Hàng #không #Việt #Nam #sẽ #xử #lý #doanh #nghiệp #không #đủ #điều #kiện #cung #cấp #dịch #vụ #vận #chuyển #hàng #không

https://vneconomy.vn/cuc-hang-khong-se-xu-ly-doanh-nghiep-khong-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-van-tai-hang-khong.htm

Đọc thêm :  Sửa đổi Luật Đất đai: Đơn vị nào sẽ tham gia thẩm định giá đất? | BĐS