Đầu năm 2023, lấy ý kiến ​​sửa đổi luật đất đai | BĐS

Đầu năm 2023, lấy ý kiến ​​sửa đổi luật đất đai

| BĐS

Đầu năm 2023, lấy ý kiến ​​sửa đổi luật đất đai - Ảnh 1.

Thời gian lấy ý kiến ​​nhân dân về Dự luật Đất đai (Sửa đổi) kéo dài từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Tổ chức lấy ý kiến ​​rộng rãi về Dự án Luật Đất đai (Sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ và tâm huyết của nhân dân tham gia xây dựng Luật Đất đai (Sửa đổi); tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân bằng việc sửa đổi luật đất đai. Nâng cao nhận thức và trao quyền cho mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc thay đổi luật đất đai và thực thi pháp luật.

Việc tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân lần này được xác định là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, nghiêm túc, thực chất và khách quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến ​​với các hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp ý, hoàn thiện dự thảo luật đất đai (sửa đổi).

Nội dung lấy ý kiến ​​tập trung vào các định hướng chính của dự thảo luật

Nội dung lấy ý kiến ​​nhân dân cần toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn của dự án luật, những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp được dư luận quan tâm.

Đọc thêm :  Hậu Giang: Quy hoạch chi tiết bốn khu tái định cư quanh dự án cao tốc | BĐS

Các ý kiến ​​đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan và nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) báo cáo Quốc hội.

Việc lấy ý kiến ​​nhân dân cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý và phản ánh chính xác, kịp thời ý kiến ​​của nhân dân; không để các đối tượng xấu và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự lãnh đạo chặt chẽ của chính quyền các cấp, hỗ trợ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến ​​nhân dân.

Đối tượng lấy ý kiến ​​là: Các tầng lớp nhân dân trong xã hội ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cơ quan nhà nước, cơ quan ở trung ương: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước.

Cơ quan công quyền ở địa phương: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Đọc thêm :  Khó khăn bủa vây, loạt doanh nghiệp bất động sản lùi lịch mở bán dự án, thu hẹp quy mô đầu tư, cắt giảm nhân sự | BĐS

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác. Học viện, trường đại học, viện nghiên cứu.

Nội dung lấy ý kiến ​​về toàn bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm.

Việc tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân thông qua các hình thức: Lấy ý kiến ​​trực tiếp bằng văn bản; Tổ chức hội nghị, hội thảo, đại hội; Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thông tấn báo chí; Điều tra xã hội học về nội dung chính sách và tác động của chính sách trong dự thảo luật; và các hình dạng phù hợp khác.

Thời gian lấy ý kiến ​​nhân dân về Dự luật Đất đai (Sửa đổi) kéo dài từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.

.#Đầu #năm #lấy #kiến #sửa #đổi #luật #đất #đai

https://cafef.vn/dau-nam-2023-lay-y-kien-nguoi-dan-ve-luat-dat-dai-sua-doi-20221210184058881.chn