Đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | BĐS

Đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

| BĐS

Đây là một trong những nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết số 168/NQ – CP (29/12) ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26/NQ/TW của Bộ Chính trị về kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. . vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ĐẦU TƯ 2 SÂN BAY MỚI: PHAN THIẾT VÀ QUẢNG TRỊ

Về giải pháp cụ thể cho nhiệm vụ này, chương trình ban hành kèm theo nghị quyết 168 quy định rõ: quy hoạch phát triển hệ thống đô thị vùng có hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, thành phố thông minh, sinh thái, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Phát triển mạng lưới đô thị gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao, khu kinh tế cửa khẩu và các trung tâm thương mại, dịch vụ theo hướng đa trung tâm, tạo mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các địa phương của vùng, hình thành 3 tiểu vùng đô thị hóa. -Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Phát triển các đô thị lõi, đô thị hạt nhân của vùng và tiểu vùng như xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa thành các đô thị trực thuộc trung tâm; Đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế của khu vực; Phát triển huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trở thành trung tâm du lịch biển đảo.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông vùng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng thuận tiện. Kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu công nghiệp Đà Nẵng, cảng hàng không, cảng biển. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống đường cao tốc, nhất là các đoạn đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông để kết nối tất cả các địa phương trong vùng. Xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột; kêu gọi, xúc tiến đầu tư đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn đoạn Nghệ An, đường cao tốc Cam Lộ – Lao Bảo, đường cao tốc Đà Nẵng – Thạch Mỹ – Ngọc Hồi – Bờ Y.

Đến năm 2030, toàn vùng sẽ có khoảng 1.554 km đường cao tốc. Hoàn thành các tuyến đường ven biển tại các địa phương trong vùng. Nghiên cứu đầu tư, hiện đại hóa các tuyến đường ngang nối cửa khẩu với cảng biển. Hiện đại hóa, cải tạo và nâng cao hiệu quả khai thác 9 cảng hàng không hiện có trong khu vực. Đầu tư xây dựng mới Sân bay Phan Thiết và Sân bay Quảng Trị. Tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển có khả năng trở thành cảng biển đặc biệt, nhất là các cảng biển Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Từng bước nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc Nam qua Vùng. Nghiên cứu kêu gọi đầu tư các tuyến đường sắt nối khu vực Tây Nguyên và các cửa khẩu quốc tế trong khu vực.

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, TẠO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Ngoài ra, sẽ hoàn thiện quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng giáo dục và đào tạo. Nâng cấp, hiện đại hóa các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố và bệnh viện đa khoa huyện. Đầu tư một số trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó có Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TP Đà Nẵng, trung tâm khoa học công nghệ, đào tạo, y tế… theo quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật số, đầu tư, nâng cấp đồng bộ các thiết chế văn hóa, nhất là một số công trình văn hóa tiêu biểu của vùng…

Đọc thêm :  Lo ngại giá đất nền tăng | BĐS

Một nhiệm vụ khác của chương trình là hoàn thiện thể chế, chính sách và thúc đẩy phát triển quan hệ khu vực. Bao gồm: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng, tài sản của vùng, trong đó chú trọng phát triển các ngành kinh tế gắn với biển ; Hình thành các cụm liên kết công nghiệp liên tỉnh, liên vùng gắn với các trung tâm kinh tế biển mạnh. Nghiên cứu sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật về tài chính để các địa phương huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu chung của vùng. Bao gồm hệ thống hạ tầng kết nối vùng, liên vùng…

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 26 (diễn ra ngày 16/11), giải trình về việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là địa bàn thực sự quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; là “mặt trận” của đất nước, là “khúc ruột” của Tổ quốc, là “cửa ải” ra biển, là “chỗ dựa” của các tỉnh Tây Nguyên, nối liền hành lang kinh tế Đông Tây với hàng hải quốc tế. tuyến đường . hàng không, nhiều cảng biển, sân bay lớn; có vị trí địa lý chiến lược giao lưu kinh tế Bắc Nam và Đông Tây. Đây cũng là khu vực có quan hệ mật thiết với Tây Nguyên, với Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar nên có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế biển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đọc thêm :  Xác định thời hạn sở hữu nhà chung cư: Thiệt hơn ra sao? | BĐS

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao, ứng phó cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh. khí hậu thay đổi; có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn trong cả nước; có các khu kinh tế ven biển, hệ thống đô thị ven biển đạt tiêu chuẩn quốc gia và khu vực; cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và nước bạn Lào; nơi các giá trị văn hóa, lịch sử và hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; Khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố…

(Trích nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2022)

.#Đầu #tư #phát #triển #mạnh #kết #cấu #hạ #tầng #vùng #Bắc #Trung #Bộ #và #Duyên #hải #miền #Trung

https://vneconomy.vn/dau-tu-phat-trien-manh-ha-tang-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo.htm