Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công viên Hà Đông | BĐS

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Công viên Hà Đông

| BĐS

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Làm đẹp đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021”-2025 ” vào ngày đăng Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình năm 2022; nhiệm vụ quản lý năm 2023.

Như vậy, trong năm 2023, các phòng, ban, thành đoàn, UBND các huyện, các xã sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 chỉ tiêu của chương trình. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu dự án đầu tư từ huyện đến huyện; đầu tư xây dựng 20 chợ; cải tạo, hiện đại hóa và xây dựng mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất đầu tư 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình HĐND thành phố xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án theo quy định, chậm nhất là kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023 của HĐND thành phố. Quận ủy Hà Đông yêu cầu UBND quận Hà Đông đẩy nhanh tiến độ, đề xuất và triển khai đầu tư xây dựng Công viên Văn hóa, Giải trí và Thể thao quận Hà Đông, báo cáo tiến độ thực hiện tại hội nghị. quý 1 năm 2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và hạ tầng kỹ thuật thành phố phối hợp với các sở, ngành tập trung tháo gỡ, đề xuất giải pháp khắc phục những nội dung tồn tại, khó khăn trong thực hiện. vướng mắc trong cuộc họp thông tin quý I/2023.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản trả lời gửi UBND quận Hà Đông cho biết: Trong danh sách 5 công viên do thành phố quản lý, không có công viên Hà Đông. Vì vậy, trong trường hợp đầu tư công viên bằng nguồn vốn ngân sách thì trách nhiệm đầu tư công viên này thuộc về ngân sách quận Hà Đông.

Trường hợp quận Hà Đông không cân đối được ngân sách, không thể thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn đăng ký do chưa lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu vực công viên theo quy định thì không thể thực hiện đầu tư; Chưa có cơ sở để lập đề xuất dự án, hiệu quả kinh tế – xã hội…

Vì vậy, Sở đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giao nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thanh, quyết toán đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Công viên khu đô thị Hà Đông tỷ lệ 1/500.

Đồng thời, đề nghị quận Hà Đông dừng ngay việc tạm dừng hoạt động, cho thuê mặt bằng tại khu đất trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích, nếu để xảy ra sai phạm hoặc trái thẩm quyền.

Đọc thêm :  Danh sách 9 chung cư đang mở bán tại hà nội 2018 hay nhất, bạn nên biết | RBN

.#Đẩy #nhanh #tiến #độ #xây #dựng #Công #viên #Hà #Đông

https://cafef.vn/day-nhanh-tien-do-xay-dung-cong-vien-ha-dong-20230207104831118.chn