Đề nghị 30 địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu | BĐS

Đề nghị 30 địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu

| BĐS

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 Đề án “Tăng cường công tác quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) ngày 09/02/2023, Thứ trưởng đã ủy quyền cho Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, trong thời gian qua, dự án đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ, XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA TRÊN LÃNH THỔ

“Dự án đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho các hoạt động ở cấp trung ương và địa phương (giải ngân vốn, kêu gọi đấu thầu, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…). theo mô hình tập trung, thống nhất; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ quan thuế và cơ quan hành chính công một cửa, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại địa phương, từng bước chuyển dịch vụ từ trực tiếp sang trực tuyến. , góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý”, người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Chia sẻ thêm về điều này, ông Chu An Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Giám đốc Ban Quản lý dự án VILG Trung ương cho biết, Ban đã và đang phối hợp với các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. . tại https://nlis.vilg.gov.vn/.

Đọc thêm :  Định giá đất tránh 'vừa đá bóng, vừa thổi còi' | BĐS

Đến nay, đã hoàn thành kết nối và vận hành 210/237 quận, huyện của 29/30 tỉnh, thành phố tham gia dự án. Trong đó có 19 tỉnh đã hoàn thành đấu nối tất cả các huyện tham gia dự án và còn 40 huyện, thành phố thuộc 6 tỉnh, thành phố không tham gia dự án đấu nối.

Ngoài ra, ngày 29/12/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ quản lý của Nhà nước, phục vụ công tác quần thể. Trong số 305 huyện được kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có 281 huyện dự án VILG.

Về việc thiết lập dịch vụ kết nối đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai (VBDLIS) kết nối dịch vụ thuế điện tử tại 24/30 tỉnh, thành phố triển khai Đề án; kết nối hệ thống 1 cửa điện tử tại 18/30 tỉnh thành; kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia về dịch vụ nộp nghĩa vụ tài chính đất đai mức độ 4 cho 30/30 tỉnh thành của dự án.

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN, ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ ra, đến nay việc giải ngân còn thấp, khối lượng công việc phải làm còn lớn; Việc triển khai Dự án VILG gặp rất nhiều khó khăn do các điều chỉnh về cơ chế tài chính, cung ứng vốn, ảnh hưởng của dịch COVID-19, lúng túng trong thực hiện các quy định về tài trợ, v.v.

Đọc thêm :  Xu hướng du lịch công tác lên ngôi, khách san thuận ích chiếm ưu thế | BĐS

Theo Ban Quản lý Dự án VILG, tính đến ngày 31/1/2023 mới giải ngân được 48,752 triệu USD, đạt 38,8% (dự án có tổng vốn điều chỉnh hơn 125 triệu USD).

Vì vậy, ông Ngân chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của đề án đến năm 2023 là tập trung sức lực hoàn thành đề án như đã khởi công, đạt mục tiêu đề ra, góp phần chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương tham gia Dự án tiếp tục quan tâm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng quản lý Dự án cấp tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đến cuối năm, cuối năm. dự án, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện, đảm bảo dự án hoàn thành các nội dung phải thực hiện, kết thúc đúng thời hạn, đạt mục tiêu dự án đã được Chính phủ phê duyệt và phù hợp với Hiệp định tài trợ đã ký kết.

Ông Lê Minh Ngân: Nhiệm vụ chính của đề án đến năm 2023 là tập trung sức lực để thực hiện đề án theo cam kết, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Ông Lê Minh Ngân: Nhiệm vụ chính của đề án đến năm 2023 là tập trung sức lực để thực hiện đề án theo cam kết, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án tỉnh chủ trì, giám sát các nhà thầu triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng theo quy định của pháp luật và được cập nhật, sửa đổi thường xuyên.

Ông Ngân cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án Trung ương hướng dẫn các địa phương giải ngân và hoàn thành dự án. Đồng thời, hỗ trợ các chuyên gia thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ chính sách đất đai và dự luật đất đai sửa đổi như: Lộ trình phát triển hệ thống thông tin đất đai quốc gia (NLIS) bền vững; Tích hợp Hệ thống thông tin địa lý và Hệ thống thông tin đất đai (GIS-LIS); Lộ trình chuyển đổi, hiện đại hóa công tác giám định tài sản; Góp ý dự thảo luật đất đai và dự thảo nghị định thi hành luật đất đai; Nghiên cứu về giá đất, thu hồi đất… dựa trên thông lệ và kinh nghiệm quốc tế phù hợp với mô hình Việt Nam.

Đọc thêm :  Cảm nhận mùa thu giữa không gian đô thị xanh của Sunshine Group | BĐS

Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng ký và dữ liệu đất đai, Ban quản lý dự án tập trung giải quyết một số vướng mắc mà các địa phương kiến ​​nghị, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai các nội dung của dự án; Chuẩn bị kết thúc Dự án theo quy định của pháp luật…

Ngày 30/5/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021.

Do yêu cầu mới của việc xây dựng hệ thống thông tin và trên cơ sở đề nghị của các địa phương tham gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-TTg điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VILG, gia hạn thời gian thực hiện cho đến ngày 30 tháng 6. 2023.

.#Đề #nghị #địa #phương #đẩy #nhanh #tiến #độ #triển #khai #các #dự #án #quản #lý #đất #đai #và #cơ #sở #dữ #liệu

https://vneconomy.vn/de-nghi-30-dia-phuong-day-nhanh-hoan-thanh-du-an-quan-ly-va-co-so-du-lieu-dat-dai.htm