Đề xuất mô hình thị trưởng cho TP.HCM | BĐS

Đề xuất mô hình thị trưởng cho TP.HCM

| BĐS

Nhóm tác giả Nguyễn Đức Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp và Trần Thị Thu Hà, Giảng viên Luật Hành chính Nhà nước, Khoa Luật, Đại học Luật TP.HCM, đề xuất mô hình thị trưởng cho TP.HCM là đăng tải và trình bày tại hội thảo khoa học “Luật tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM”, do Trường Đại học Luật TP.HCM tổ chức ngày 14/12/2022.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, mô hình thị trưởng đề xuất cho TP.HCM không phải là sự sao chép máy móc, rập khuôn mô hình thị trưởng ở nước ngoài.

Trong mô hình thị trưởng, trụ sở UBND TP.HCM nên đổi tên thành tòa thị chính, do thị trưởng đứng đầu, có quyền quyết định các chức danh cấp phó và bộ máy hội đồng, giúp việc.

Chức năng chính của thị ủy là quản lý địa phương, chấp hành các văn bản của hội đồng nhân dân và báo cáo với hội đồng nhân dân thông qua cơ chế bãi nhiệm. Thị trưởng cũng chịu trách nhiệm điều phối việc cung cấp các dịch vụ công cộng về giao thông, nhà ở, việc làm, v.v.

“Nếu theo đuổi mô hình này thì lộ trình cần khá sâu, như có cơ chế kiểm tra quyền lực trực tiếp thông qua người dân bầu và miễn nhiệm”, bà Hà nhấn mạnh.

Lý giải về sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình đối với TP.HCM, bà Hà cho rằng hiện nay cơ cấu tổ chức và hoạt động của UBND TP.HCM trong mô hình chính quyền TP chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý của một đô thị thực sự. , mà chỉ có chính quyền địa phương ở đô thị.

Đọc thêm :  TMS Hotel Da Nang Beach tri ân khách hàng chào mừng Sinh nhật | BĐS
Bà Trần Thị Thu Hà, Giảng viên Luật Hành chính - Nhà nước, Đại học Luật TP.HCM:
Bà Trần Thị Thu Hà, Giảng viên Luật Hành chính – Nhà nước, Trường ĐH Luật TP.HCM: “Trong mô hình thị trưởng, trụ sở UBND TP.HCM nên đổi tên thành thành phố, đứng đầu là Chủ tịch UBND TP. thị trưởng….” – Ảnh: PC.

Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Bắc Kinh (Trung Quốc), Berlin (Đức), New York (Mỹ), Seoul (Hàn Quốc)… mô hình thị trưởng đã được áp dụng thành công, mà ThS Nguyễn Thanh Quyền và ThS Huỳnh Thị Hồng Nhiên, Khoa Hành chính công, Đại học Luật TP.HCM.

Cụ thể, ở Bắc Kinh (Trung Quốc) thực hiện mô hình hội đồng nhân dân – thị trưởng. Chính quyền thành phố gồm có thị trưởng, các phó thị trưởng, tổng thư ký và giám đốc các sở. Chính quyền đặc khu gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, chủ tịch các ban và giám đốc các sở. Các thành viên của chính quyền thành phố được bổ nhiệm bởi hội đồng nhân dân (được bầu trực tiếp bởi cử tri) với nhiệm kỳ 5 năm.

Thời gian qua, TP.HCM triển khai mô hình chính quyền đô thị theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng về cách thực hiện có nhiều nội dung mới chỉ dừng lại ở quy định chung chung, chưa có hướng dẫn cụ thể, theo bà Phạm Thi Phương Thảo, Đại học Luật TP.HCM.

“Trung ương đã xây dựng bộ khung quyền lực nhà nước cho chính quyền đô thị TP.HCM nhưng chưa đồng bộ, thống nhất và toàn diện. Điều này khiến chính quyền đô thị thành phố lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình”, bà Thảo nói.

Vì vậy, bà Thảo đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức quyền lực nhà nước của chính quyền đô thị tại TP.HCM.

Đọc thêm :  Cả tháng 9, chỉ có một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu | BĐS
Các bên liên quan cũng cho biết, mô hình trưởng đô thị chịu trách nhiệm quản lý đã chứng minh tính hiệu quả trong thực tế - Ảnh: PC.
Các bên liên quan cũng cho biết, mô hình trưởng đô thị chịu trách nhiệm quản lý đã chứng minh tính hiệu quả trong thực tế – Ảnh: PC.

Tại hội thảo, các diễn giả cũng cho rằng, mô hình người quản lý đô thị chịu trách nhiệm quản lý đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế. Cần nghiên cứu mở rộng thẩm quyền của người đứng đầu, bao trùm tất cả các lĩnh vực của thành phố. Đi kèm với quyền hạn là trách nhiệm lớn, và mọi sai sót về chất lượng công vụ đều đổ cho người đứng đầu.

Thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, TP.HCM áp dụng Mô hình chính quyền đô thị. Sau hơn một năm thực hiện, tuy đã đạt được một số kết quả, nhưng các địa phương cũng gặp không ít khó khăn và kiến ​​nghị sửa đổi một số quy định trong nghị quyết này.

.#Đề #xuất #mô #hình #thị #trưởng #cho #TPHCM

https://vneconomy.vn/de-xuat-mo-hinh-thi-truong-cho-tp-hcm.htm