Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân | BĐS

Đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân

| BĐS

Bộ Tài chính lấy ý kiến ​​dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm phí sử dụng đất, thuê mặt nước năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, thực tế hiện nay, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp… gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời cũng chịu tác động mạnh từ xung đột Nga – Ukraine, khủng hoảng tín dụng, chi phí tiếp cận tài chính tăng cao… Đây là những ngành, lĩnh vực mà các công ty sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. các hoạt động.

Vì vậy, để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trước những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã thực hiện. trong những năm qua. Cụ thể, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân thuê đất trực tiếp của Nhà nước sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp vào năm 2023.

Trường hợp bên thuê đất, thuê mặt nước được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định và/hoặc được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về thuê đất, thuê mặt nước thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm, trừ theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm :  Nhiều dự án BĐS “lùi” lịch mở bán chờ tín hiệu tốt lên từ thị trường | BĐS

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho việc thực hiện, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bộ hồ sơ chỉ gồm 2 loại giấy tờ. Cùng với các quy định hiện hành, người nộp thuế thực hiện theo cơ chế tự khai, tự nộp nên khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, chính xác của thông tin cung cấp và đề nghị giảm tiền thuê đất và sông của họ. Trên cơ sở đó, đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước như sau:

Văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất, tiền thuê nhà ở năm 2023 của người thuê đất, thuê nhà ở theo mẫu; Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác kèm theo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Được biết, nhờ kết quả thực hiện các chương trình hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội trong 11 tháng năm 2022, Bộ Tài chính đã miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí và lệ phí khoảng 47,8 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, chính sách giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% có quy mô giảm thuế lớn nhất với 36,7 nghìn tỷ đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước khoảng 6,6 nghìn tỷ đồng; giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 3,5 nghìn tỷ đồng; giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa 1,9 nghìn tỷ đồng; giảm thuế xuất nhập khẩu nhiều nhóm hàng 1,7 nghìn tỷ đồng…

Đọc thêm :  Vận tải khách tăng trưởng mạnh 9 tháng đi kèm nỗi lo tai nạn giao thông tăng “nóng” | BĐS

.#Đề #xuất #tiếp #tục #giảm #tiền #thuê #đất #cho #doanh #nghiệp #hộ #gia #đình #cá #nhân

https://vneconomy.vn/de-xuat-tiep-tuc-giam-30-tien-thue-dat-cho-doanh-nghiep-ho-gia-dinh-ca-nhan.htm