Doanh nghiệp vẫn e ngại thực hành quản trị tốt | BĐS

Doanh nghiệp vẫn e ngại thực hành quản trị tốt

| BĐS

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 1
Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 2

Thời gian qua, nhiều DN rơi vào khủng hoảng, suy thoái, mâu thuẫn nội bộ kéo dài… được cho là do tồn tại, yếu kém của quản trị DN. Bạn có đồng ý với sự đánh giá này không?

Tôi cũng đã nhiều lần cảnh báo về thực trạng rất đáng báo động nói trên. Quản trị công ty yếu kém sẽ dẫn đến những xung đột lợi ích khó kiểm soát, một cổ đông lớn sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến hoạt động kinh doanh rủi ro, thiếu bền vững, cổ đông nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, bị lạm dụng, chiếm đoạt lợi ích… là những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn nội bộ kéo dài và dẫn đến sự sụp đổ của công ty.

Mặt khác, quản trị công ty tốt không chỉ giúp các công ty giảm thiểu các rủi ro nêu trên mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho các công ty bằng cách tăng tính bền vững của doanh nghiệp và khả năng chống chịu rủi ro.

Báo cáo đánh giá quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết năm 2019 và 2020 cho thấy, lợi nhuận trung bình của các công ty trong nhóm quản trị tốt cao hơn lợi nhuận trung bình của các công ty trong nhóm quản trị kém. Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) khuyến nghị rằng khủng hoảng có thể ngăn ngừa được và quản trị công ty tốt là cách để ứng phó tốt với khủng hoảng và phát triển, bởi vì bản chất của quản trị công ty bao gồm các hệ thống quản lý rủi ro và ứng phó.

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 3

Trong nhiều năm qua, trình độ quản trị công ty ở nước ta thấp hơn một số nước trong khu vực ASEAN, thưa ông?

Khi nói về quản trị công ty, cần tính đến cả khung pháp lý về quản trị công ty và thông lệ quản trị công ty tại các công ty.

Dưới góc độ pháp lý, có thể nói trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và đạt nhiều tiến bộ trong việc hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty, hướng tới tiếp cận các chuẩn mực về quản trị công ty tốt theo thông lệ quốc tế. . và tiêu chuẩn. Cùng với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cũng đã hoàn thiện nội dung quản trị công ty.

Theo đó, Luật Chứng khoán 2019 bổ sung quy định về quản trị công ty đại chúng, công ty niêm yết. Cùng với nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, việc thúc đẩy các thông lệ quản trị công ty tốt phù hợp với thông lệ quốc tế cũng được khuyến khích. Bộ nguyên tắc quản trị công ty tại Việt Nam theo thông lệ tốt được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và IFC biên soạn và công bố vào tháng 8/2019.

So sánh riêng với Việt Nam, trình độ quản trị công ty nói chung đã được cải thiện và nâng cao theo thời gian. Tuy nhiên, đánh giá chung qua các năm, trình độ quản trị công ty thực tế ở nước ta còn thấp so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới và vẫn ở mức thấp nhất trong 6 nước gồm: Singapore, Malaysia, Thái Lan. , Philippin và Inđônêxia.

Thực tế cho thấy ở nước ta, một thách thức rất lớn về quản trị là khoảng cách giữa thực tiễn quản trị công ty và yêu cầu của pháp luật. Nói cách khác, thách thức lớn nhất là chuyển đổi khung pháp lý tốt thành quản trị công ty tốt trên thực tế.

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 4

Theo ông, điều gì khiến DN Việt “sợ” nâng cao năng lực quản trị công ty?

Nếu nhìn sâu hơn vào bức tranh quản trị, chúng ta có thể thấy trình độ và mức độ quản trị doanh nghiệp cũng có sự khác biệt và chênh lệch rất lớn giữa các công ty. Ví dụ, như các công ty niêm yết, có những công ty có trình độ quản lý cao hơn nhiều so với các công ty niêm yết khác và là những công ty hàng đầu trong khu vực. Vì vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay là nhận thức về quản trị công ty tốt. Cụ thể, đây không phải là một nhận thức chung về quản trị công ty mà đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ, được đào tạo chuyên nghiệp và có đủ kiến ​​thức để thực hành quản trị công ty tốt.

Hơn nữa, thiếu động lực để thúc đẩy quản trị công ty tốt – ví dụ như không có yêu cầu mạnh mẽ từ khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, cổ đông… Các tiêu chí về quản trị công ty tốt dường như không phù hợp. nhà đầu tư, cổ đông cân nhắc, tính toán khi thiết lập quan hệ kinh doanh, mua cổ phần của công ty. Không có nhiều định chế trung gian như các tổ chức, hiệp hội bảo vệ cổ đông nhỏ, hiệp hội nghề nghiệp thúc đẩy quản trị tốt ở nước ta. Thông lệ quốc tế cho thấy, các định chế trung gian này đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, tạo áp lực và nâng cao nhận thức, đào tạo nghiệp vụ và bố trí nhân sự để quản trị công ty tốt.

Gần đây, nhiều công ty vẫn thường đối mặt và tuân thủ các yêu cầu pháp lý hơn là tự nguyện cam kết cải thiện quản trị công ty vì lợi ích của công ty hoặc doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá quản trị công ty của các công ty niêm yết Việt Nam năm 2020 cho thấy, trung bình các công ty chỉ đạt 59% điểm cho phần Tuân thủ.

Theo Báo cáo kết quả Chương trình chất lượng công bố thông tin và minh bạch (Disclosure and Transparency) năm 2020 của Sở GDCK Hà Nội, đối với các công ty đại chúng lớn, tỷ lệ đánh giá đối với tiêu chí tuân thủ là 62,08%. Thậm chí, có ý kiến ​​cho rằng chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, chưa quy rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, chưa đủ đảm bảo tính tuân thủ.

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 5

Trước tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn… doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế nào cho công tác quản trị công ty?

Quản trị công ty tốt không chỉ giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với khủng hoảng mà còn là yếu tố quan trọng trong xu hướng kinh doanh bền vững và môi trường. Khảo sát về khả năng ứng phó khủng hoảng Covid-19 của doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam công bố tháng 11/2022 cho thấy, khả năng quản trị giá trị doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất trong giúp doanh nghiệp đối phó với khủng hoảng (32,9% doanh nghiệp), tiếp đến là các yếu tố khác như thị trường, quy mô doanh nghiệp…

Thời gian gần đây, chúng ta bàn luận rất nhiều về khái niệm “ESG” trong kinh doanh bao gồm: Môi trường – Xã hội – Quản lý và đó là một xu hướng kinh doanh tất yếu. Công ty không còn chỉ là lợi nhuận, mà phải bền vững, và trong 3 yếu tố này có quản trị. Điều này cho thấy quản trị công ty ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các công ty.

Ở góc độ doanh nghiệp, rõ ràng hơn ai hết, bản thân các công ty cần hiểu rằng họ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tốt các thông lệ quản trị công ty vì lợi ích của chính họ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không chỉ tuân thủ đúng và đủ các quy định của pháp luật mà còn phải hướng tới áp dụng quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất, ở mức cao hơn pháp luật vì đáp ứng yêu cầu của thị trường để hoạt động bền vững trong bối cảnh, xu hướng kinh doanh mới.

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 6

Để nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các doanh nghiệp, theo ông, vai trò của nhà nước trong thời gian tới sẽ như thế nào?

Vấn đề lớn nhất hiện nay và cũng là khó khăn nhất sắp tới là làm thế nào để chuyển hóa khung pháp lý tốt thành quản trị công ty tốt trên thực tế. Nói cách khác, cải thiện quản trị công ty và thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt là một thách thức đối với nước ta và cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo rằng các công ty thực hành quản trị công ty tốt bên cạnh các quy định pháp lý tốt. Như trên đã nói, có nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan; cả bên trong và bên ngoài; cũng như nhiều chủ thể và các bên liên quan khác nhau có ảnh hưởng đến việc thúc đẩy các thông lệ quản trị công ty tốt.

Do đó, quản trị tốt không chỉ phụ thuộc vào vai trò của nhà nước. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, cổ đông lớn là các tập đoàn đóng vai trò quan trọng nhất trong quản trị công ty tốt vì lợi ích của chính họ. Cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, v.v.

Về phía nhà nước, trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa vào việc thúc đẩy các thông lệ quản trị công ty tốt. Các cơ quan thực thi pháp luật cần giám sát chặt chẽ và kịp thời để đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ và đúng đắn các quy định về quản trị công ty.

Về lâu dài, cần tạo động lực bền vững cho quản trị công ty tốt. Cần xem xét có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển các định chế trung gian như hiệp hội doanh nhân nghề nghiệp, cơ quan đào tạo, giám định, v.v… liên quan đến bảo vệ cổ đông và quản trị công ty tốt. Cần thiết lập thêm nguyên tắc quản trị rủi ro dựa trên tiêu chí quản trị công ty tốt trong xây dựng và thực thi chính sách, từ đó tạo động lực cho các công ty thực hành quản trị tốt.

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 7

VnEconomy 24/01/2023 08:00

Nội dung bài viết đã được đăng trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số đặc biệt Xuân Quý Mão, ra ngày 23/01/2023. Mời độc giả đón đọc tiếp cái đó:

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-king-te-viet-nam

Doanh nghiệp vẫn ngại thực hành quản trị tốt - Ảnh 8

.#Doanh #nghiệp #vẫn #ngại #thực #hành #quản #trị #tốt

https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-van-ngai-thuc-hanh-quan-tri-tot.htm

Đọc thêm :  Giải quyết điểm nghẽn trong ngành logistics tại TP.HCM | BĐS