Dự án FDI mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2023 | BĐS

Dự án FDI mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2023

| BĐS

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2023 do Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/1, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam (bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới) , vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 1,69 tỷ USD, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng có một điểm tích cực là trong tháng 1/2023 có 153 dự án được cấp phép mới, với tổng vốn đăng ký là 153 dự án. 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 1/2022, Việt Nam thu hút được 103 dự án FDI cấp mới, với số vốn đăng ký là 388 triệu USD, tăng 119,1% về số dự án và giảm 70,7% về vốn xã hội so cùng kỳ. kỳ năm 2021. Do đó, kết quả thu hút dự án mới trong tháng 1/2023 được xem là tín hiệu khả quan, mở ra cơ hội cho Việt Nam trong năm 2023 khi nhiều dự án được báo cáo cho thấy Việt Nam có thể thu hút từ 36 đến 38 tỷ USD.

Đọc thêm :  Điều kiện để hai sân bay quân sự lưỡng dụng trong đồ án quy hoạch tổng thể đến năm 2050 là gì? | BĐS

Trong số các dự án FDI được phê duyệt mới, dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng vốn đăng ký lớn nhất, đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. . Tiếp đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 351,2 triệu USD, tăng 29,1%; các ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, bằng 16,8%.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 1/2023, có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam, trong đó Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; Đứng thứ hai là Trung Quốc với 198,2 triệu USD, bằng 16,4%.

Dự án FDI cấp mới tăng mạnh trong tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tháng 1 năm 2023 ước tính đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 77,6% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2023 có 3 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn phía Việt Nam là 126,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, có 1 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng thêm là 140,4 triệu USD. Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 126,7 triệu USD, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1/2023, có 3 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Hàn Quốc là nước đầu tiên với 125,1 triệu USD; chiếm 98,7% tổng vốn đầu tư, Thái Lan 1,5 triệu USD; chiếm 1,2%; Lào 140,4 nghìn USD; chiếm 0,1%.

.#Dự #án #FDI #mới #tăng #mạnh #trong #tháng #đầu #năm

https://vneconomy.vn/du-an-fdi-moi-tang-manh-trong-thang-dau-nam-2023.htm