Hà Nội đánh giá nhu cầu nhân lực của nhà đầu tư nước ngoài | BĐS

Hà Nội đánh giá nhu cầu nhân lực của nhà đầu tư nước ngoài

| BĐS

Theo Kế hoạch số 84/KH-UBND nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế – xã hội TP. Hà Nội và thành phố đã đề ra nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động trong thời gian tới.

Trong quy hoạch này, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 7%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 đến 80%, trong đó lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 55,5%; tỷ lệ dân số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50%; 40% lực lượng lao động trong độ tuổi này tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển hiện đại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, là đầu mối thông tin thị trường lao động, điều phối, hỗ trợ và quản lý thị trường lao động địa phương.

Đồng thời, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm để phát triển thị trường lao động nông thôn, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đọc thêm :  Hà Nội: Cấp, đổi 'sổ đỏ' trong 7 ngày làm việc | BĐS

Thành phố cũng sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT theo hướng đẩy mạnh hợp lý hóa, bảo đảm quyền của học sinh được học nghề và học văn hóa. trong một trường dạy nghề.

Để khôi phục và ổn định thị trường lao động, TP.HCM sẽ khẩn trương rà soát, đánh giá nhu cầu nhân lực theo ngành, lĩnh vực, vùng miền để nhanh chóng kết nối cung ứng nhân lực, nhất là khâu đánh giá nhu cầu nhân lực của các nhà đầu tư nước ngoài. đã có dự án và đang nghiên cứu đầu tư tại Hà Nội.

Các biện pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động cục bộ và mất cân đối cung cầu cũng sẽ được thực hiện song song; đồng thời phát triển các hình thức giao dịch việc làm hiện đại dựa trên công nghệ số; thu hút lao động địa phương, đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động tích cực thích ứng với những biến động bất thường.

Để thúc đẩy tạo việc làm bền vững, thành phố sẽ tăng cường đầu tư nguồn lực cho các chương trình, dự án nhằm tạo thêm việc làm bền vững, nhất là việc làm năng suất cao. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ tuyển dụng, sử dụng các nhóm lao động đặc thù, lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình mới thoát nghèo được tham gia thị trường lao động. giải quyết việc làm cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ.

Đọc thêm :  Thị trường bất động sản có nhiều điểm sáng lộ diện? | BĐS

Thành phố cũng sẽ tăng cường các nguồn vốn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, sáng tạo, chất lượng và bền vững; việc làm xanh; việc làm cho người có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên bố trí vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội có đủ nguồn lực để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

Đầu tư trường chất lượng cao, trường nghề trọng điểm với 4 trường cao đẳng công lập trực thuộc để trở thành trường chất lượng cao cũng sẽ được triển khai; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp; cung ứng kịp thời nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng thiếu lao động cục bộ.

Ngoài việc đầu tư phát triển hệ thống kết nối cung cầu lao động, dự báo cung cầu lao động và công tác thông tin thị trường, Hà Nội sẽ hỗ trợ phát triển mạng lưới an sinh, bảo hiểm cho người lao động.

Chú trọng đa dạng hóa các gói dịch vụ ASXH cung cấp cho người lao động; nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện sống và làm việc của người lao động. Trước mắt, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở và các hạ tầng xã hội khác cho người lao động, có chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động.

Đọc thêm :  Khởi công Vành đai 4 "huyết mạch" vùng Thủ đô trước ngày 30/6/2023 | BĐS

.#Hà #Nội #đánh #giá #nhu #cầu #nhân #lực #của #nhà #đầu #tư #nước #ngoài

https://vneconomy.vn/ha-noi-se-danh-gia-nhu-cau-nhan-luc-cua-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.htm