Hà Nội lấy ý kiến ​​về hệ số đền bù xây dựng lại chung cư cũ | BĐS

Hà Nội lấy ý kiến ​​về hệ số đền bù xây dựng lại chung cư cũ

| BĐS

Theo đề án, đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do nhà nước trực tiếp thực hiện thì hệ số bồi thường k bằng 1 lần. Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt hệ số k bằng 1 hoặc dự án không cân đối được tài chính thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm ứng vốn để đầu tư xây dựng phần diện tích này, hoặc không cân đối được. hiệu quả tài chính. Chi phí đóng góp được tính trên giá trị phải đầu tư xây dựng công trình phân bổ đều trên 1 m2 diện tích sàn căn hộ tái định cư.

Ngoài ra, đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà ở không do Nhà nước trực tiếp thực hiện thì hệ số bồi thường k được xác định trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí sau:

Hệ số bồi thường k không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng của căn hộ cũ ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp theo thời gian hoặc diện tích đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 69/2021/ NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Căn hộ được đền bù mới có diện tích tối thiểu 25m2 và đảm bảo tỷ lệ căn hộ có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ tại dự án.

Đọc thêm :  Nghìn tỷ khơi thông bất động sản, nghiêm cấm ‘đẻ’ thêm điều kiện, hạ chuẩn, nới lỏng | BĐS

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án tại từng khu vực, hiện trạng công trình, hồ sơ quy hoạch cải tạo, xây dựng lại, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng hệ số bồi thường k. , gửi Bộ Xây dựng chủ trì, cùng các sở, ngành rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt…

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như: Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư sơ bộ đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta, và không thấp hơn 20 héc ta. tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ ​​20 ha trở lên; chủ đầu tư đã có kinh nghiệm thực hiện ít nhất 1 dự án khu đô thị có nhà ở hoặc 1 dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô tương đương dự án cải tạo, xây dựng lại khu chung cư dự kiến ​​đăng ký.

Dự án cũng cung cấp một hệ thống hỗ trợ cho việc cải tạo và xây dựng lại các tòa nhà tập thể: miễn thuế tài nguyên đất, tiền thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp dự án không cân đối được về tài chính (kể cả điều chỉnh quy hoạch), tùy từng dự án cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng dự án cụ thể.

Đọc thêm :  Quảng Ninh hủy quyết định chấp thuận chủ trương siêu dự án Sonasea Vân Đồn phân khu 2 | BĐS

.#Hà #Nội #lấy #kiến #về #hệ #số #đền #bù #xây #dựng #lại #chung #cư #cũ

https://vneconomy.vn/ha-noi-lay-y-kien-ve-he-so-boi-thuong-xay-dung-lai-chung-cu-cu.htm