Hà Nội: Phê duyệt danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 | BĐS

Hà Nội: Phê duyệt danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023

| BĐS

Thông tin từ UBND TP. Hà Nội cho biết, được sự tán thành của đa số đại biểu có mặt tại kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa XVI, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất, thu hồi đất năm 2023 với diện tích là 9.291,84 ha và 1.445 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đến năm 2023, với diện tích 2.430,19 ha.

Về kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng sử dụng trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã đăng ký trong kế hoạch đầu tư công thành phố đã được quyết toán tại Nghị định số việc giao dự toán ngân sách năm 2023 của HĐND còn đề án thuộc ngân sách cấp huyện cho các huyện tổ chức thực hiện; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, đảm bảo đủ nguồn vốn để GPMB năm 2023.

Theo UBND TP, tại báo cáo kiểm tra của Ban Kinh tế – Tài chính HĐND TP. Theo Hà Nội, các tiêu chí, danh mục dự án do UBND thành phố trình HĐND là cần thiết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, UBND thành phố cần rà soát, bổ sung và báo cáo làm rõ một số nội dung như: bổ sung, cập nhật thông tin, sửa đổi danh mục dự án thu hồi đất, sửa đổi đề xuất giao đất năm 2023 để đảm bảo tôn trọng mục đích sử dụng của phần đất còn lại. mục tiêu giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch vùng huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; bao gồm cả việc cập nhật, bổ sung kết quả, hiện trạng biến động sử dụng đất của địa phương.

Đọc thêm :  Khởi công KCN Sơn Mỹ 1 vào ngày 30/8 | BĐS

Theo UBND thành phố, đến năm 2022, toàn thành phố sẽ có 2.860 dự án thu hồi đất, diện tích 10.098,7 ha và 910 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng lúa, diện tích 1.563,78 ha. Tính đến ngày 14/11/2022, thành phố đã thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất với 1.862 dự án, với tổng diện tích 6.574,3 ha, đạt 65% kế hoạch thu hồi đất năm 2022 Dự kiến ​​thực hiện đến tháng 12 Đến 31/12/2022 là 2.125 dự án với diện tích 7.503,3 ha, đạt 74,3% kế hoạch GPMB năm 2022.

Liên quan đến công tác này, mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng tổ chức tiếp xúc cử tri với chủ đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố và lấy ý kiến ​​góp ý Luật Đất đai (sửa đổi)”. Thông tin thu thập được tại cuộc họp cho biết, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã góp phần thu ngân sách hàng năm, nhưng từ năm 2012 đến nay, khi thanh tra công tác quản lý đất đai, đất đai trên địa bàn đô thị đã phát hiện nhiều sai phạm. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách về quyền sử dụng đất tại khu vực, TP Hà Nội kiến ​​nghị cấp trên có quy định, chế tài đủ nghiêm khắc để thu hồi đất tại các dự án không sử dụng đất, sử dụng không đúng mục đích. không hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai…

Đọc thêm :  Hà Nội: 34 thửa đất sắp được đấu giá chỉ từ 17,5 triệu đồng/m2 | BĐS

.#Hà #Nội #Phê #duyệt #danh #mục #dự #án #thu #hồi #đất #năm

https://vneconomy.vn/ha-noi-thong-qua-danh-muc-2-734-du-an-thu-hoi-dat-nam-2023.htm