Hải Phòng chi gần 2.300 tỷ đồng cho Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ | BĐS

Hải Phòng chi gần 2.300 tỷ đồng cho Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ | BĐS

Dự án xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải là hoạt động quan trọng thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án có tổng chiều dài là 12.769m. Điểm đầu tuyến từ K2+253 (tiếp giáp với tuyến kè cảng Nam Đình Vũ), điểm cuối tuyến tại K15+022 (điểm giao với đường Tân Vũ – Lạch Huyện). Địa điểm thực hiện dự án thuộc phường Đông Hải 2, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Tổng mức đầu tư của dự án là 2.284.038 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố chiếm 60%, các nguồn vốn hợp pháp khác từ các doanh nghiệp chiếm 40%.

Cụ thể, ngân sách trung ương đầu tư cho dự án là 113,156 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 1.257,276 tỷ đồng. Tổng vốn đóng góp của các doanh nghiệp: Công ty cổ phần KCN Hải Phòng, Công ty cổ phần Công nghiệp Hồng Đức và Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Đỏ là 913,615 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ  do Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư. Thời gian thi công công trình bắt đầu từ tháng 11/ 2022 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/ 2025.

Đây là dự án trọng điểm của thành phố, được thực hiện với mục tiêu phòng chống lụt, bão, nước biển dâng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kinh doanh, hoạt động tại bán đảo Đình Vũ, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng, mở rộng diện tích đất xây dựng Khu công nghiệp, tạo điều kiện phát triển bền vững cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành Phố Hải Phòng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan, môi trường công trình, khu vực và cộng đồng bị tác động bởi Dự án.

Đồng thời, giao UBND quận Hải An phối hợp với Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công, hoàn thành đúng thời hạn; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công xây dựng.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đê biển Nam Đình Vũ sẽ tạo điều kiện để mở mang thêm khoảng 2.000 ha đất khu công nghiệp phía Nam bán đảo Đình Vũ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đảm bảo an toàn cho toàn bộ bờ biển phía Nam của Bán đảo Đình Vũ.#Hải #Phòng #chi #gần #tỷ #đồng #cho #Dự #án #xây #dựng #tuyến #đê #biển #Nam #Đình #Vũ

https://vneconomy.vn/hai-phong-chi-gan-2-300-ty-dong-cho-du-an-xay-dung-tuyen-de-bien-nam-dinh-vu.htm