HoREA: Giá bán nhà ở xã hội có thể lên tới 40 triệu đồng/m2 | BĐS

HoREA: Giá bán nhà ở xã hội có thể lên tới 40 triệu đồng/m2

| BĐS

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM. Theo TP.HCM, bối cảnh thực tiễn và các quy định hiện hành đặt ra vướng mắc trong trường hợp xây dựng NƠXH với chi phí tạo quỹ đất (kể cả được miễn thuế đất) và chi phí đầu tư vào xây dựng. đến diện tích đất làm nhà ở xã hội (đối với dự án nhà ở xã hội được cấu thành trên quỹ đất 20% diện tích của dự án nhà ở thương mại) là rất cao.

Dẫn đến, ông Châu cho rằng với chi phí đầu vào cao, giá bán và giá bán NƠXH sẽ rất cao, theo tính toán có thể lên tới 40 triệu đồng/m2.

“Mức giá 40 triệu đồng/m2 của nhà ở xã hội sẽ vượt quá khả năng tài chính của các đối tượng được mua nhà ở xã hội. Ngoài ra, nếu nhà ở xã hội nằm ngay cạnh nhà ở thương mại, người mua lại dự án nhà ở xã hội còn phải chịu chi phí quản lý, dịch vụ hàng tháng cao do phải ở trong các khu nhà ở cao cấp, trung cấp”, ông Châu nói.

Trong văn bản góp ý sửa đổi, bổ sung một số quy định của dự án Luật Nhà ở để đạt mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ông Châu cho rằng để thực hiện thành công chính sách nhà ở xã hội phải có 2 chính sách quan trọng nhất. Thứ nhất, chính sách tín dụng hỗ trợ ưu đãi vay dài hạn cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội có quỹ đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội.

Đọc thêm :  Du lịch đã làm đẹp những vùng đất Việt Nam như thế nào? | BĐS

Tuy nhiên, để tạo quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội cần có sự chung tay của nhà nước và chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thông qua hai kênh, đó là: Thứ nhất, nhà nước thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư vào nhà ở xã hội. việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách khấu trừ 10% tiền thuế sử dụng đất và nguồn tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước để phát triển nhà ở xã hội

Thứ hai, công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực quy hoạch phát triển nhà ở xã hội để có quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội hoặc công ty sử dụng quỹ đất sẵn có để thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Ngoài ra, về nguồn vốn thực hiện, HoREA cho rằng, tuy 10% số thu thuế sử dụng đất đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trong vùng bị chỉ trích nhưng số tiền này không phải là không quan trọng, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa.

“Ngay cả TP.HCM năm 2021 cũng chỉ thu được 7,56 nghìn tỷ đồng tiền sử dụng đất nên khấu trừ 10% cũng chỉ thu được 756 tỷ đồng. Với số tiền ít ỏi này, khó có thể đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng kết nối giao thông của các dự án; bồi thường, giải tỏa đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn và đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê”, nhất là khi Nhà nước không có đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, tạo quỹ đất cho phát triển nhà ở. nhà ở xã hội”, Chủ tịch Lê Hoàng Châu cho biết.

Đọc thêm :  Chuyên gia: Khó có sóng cổ phiếu bất động sản như mọi năm vì tiền rẻ không còn nhiều | BĐS

Vì vậy, Hiệp hội kiến ​​nghị bổ sung quy định UBND tỉnh trích 10% từ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để phát triển nhà ở xã hội.

.#HoREA #Giá #bán #nhà #ở #xã #hội #có #thể #lên #tới #triệu #đồngm2

https://cafef.vn/horea-gia-ban-nha-o-xa-hoi-co-the-len-toi-40-trieu-dong-m2-20230117160600904.chn