Kết luận thanh tra Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tân Phú | BĐS

Kết luận thanh tra Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tân Phú

| BĐS

Cụ thể, về quản lý và thực hiện dự án: Có 17/135 dự án chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do quản lý hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh, thay đổi thiết kế. Việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Có 48 công trình trên tổng số 135. Ban Quản lý dự án quận Tân Phú không có văn bản thống nhất thời gian nghiệm thu, trình tự, nội dung nghiệm thu cho các nhà thầu liên quan làm chậm quá trình lập thủ tục nghiệm thu.

Kết luận thanh tra Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tân Phú - Ảnh 1.

Năm 2021 có 10/135 dự án chậm nộp. Nguyên nhân do vướng thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, vướng mắc trong quản lý hạ tầng kỹ thuật, chờ thi công giai đoạn tiếp theo và do dự án đang thực hiện kiểm toán độc lập. Việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của đợt bùng phát COVID-19 cũng đang ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với 6 dự án được kiểm toán: Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh không đúng quy định. Việc thanh quyết toán phần chi phí “tháo dỡ bột trét tường, cột” nhưng thực tế thi công mới “cạo lớp bả matit, sơn bả tường, cột mặt ngoài” là thực hiện không đúng thiết kế dự toán được phê duyệt.

Đọc thêm :  Bị "tố" dán đè thẻ Etag lên 40.000 xe, VETC đề nghị huỷ mọi tài khoản giao thông bị kích hoạt “ảo” | BĐS

Đơn vị thi công không mua bảo hiểm cho bên thứ ba thực hiện không đúng thỏa thuận; Bản vẽ công khai không đúng quy định.

Đơn vị thi công không hạch toán đầy đủ với chủ đầu tư về công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường.

Việc Ban Quản lý dự án quận Tân Phú chưa lập biên bản xác nhận hết thời hạn bảo hành và hoàn trả phí bảo hành đối với các công trình đã hết thời hạn bảo hành là chưa đúng quy định.

Chánh Thanh tra TP kiến ​​nghị và được Chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Tân Phú chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tân Phú thanh tra kiểm điểm và chịu trách nhiệm về các hoạt động đã triển khai trong đơn vị. Đồng thời, chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan về những hạn chế, khuyết điểm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tân Phú…

.#Kết #luận #thanh #tra #Ban #quản #lý #dự #án #đầu #tư #xây #dựng #quận #Tân #Phú

https://cafef.vn/ket-luan-thanh-tra-ban-qlda-dau-tu-xay-dung-khu-vuc-quan-tan-phu-20221219094014834.chn