Long An công khai kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | BĐS

Long An công khai kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất | BĐS

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu phải công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai, dự án bất động sản, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác xác định giá đất đảm bảo giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và bồi thường phù hợp tình hình giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng chạy theo sốt đất cục bộ.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai. Thực hiện chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát hiệu quả hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm :  Quý 3 tăng vượt dự báo, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 8,2% | BĐS

Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, thực hiện công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản, nhất là tài sản công đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường việc quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; khảo sát ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đồng thời tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch về xây dựng đến tận địa bàn xóm, ấp, khu dân cư và thông tin cụ thể chính sách về đất đai, xây dựng để cộng đồng dân cư nắm bắt, hiểu và thực hiện, nhằm tránh bị lợi dụng, trục lợi. Giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không có nhu cầu thực.

Đọc thêm :  Hà Tĩnh sắp có thêm khu đô thị gần 2.000 tỷ | BĐS#Long #công #khai #kịp #thời #thông #tin #về #quy #hoạch #kế #hoạch #sử #dụng #đất

https://vneconomy.vn/long-an-cong-khai-kip-thoi-thong-tin-ve-quy-hoach-ke-hoach-su-dung-dat.htm