Ninh Bình: Duyệt giá khởi điểm hàng trăm lô đất | BĐS

Ninh Bình: Duyệt giá khởi điểm hàng trăm lô đất | BĐS

Cụ thể, xã Văn Phương (huyện Nho Quan) có 34 lô đất ở tại điểm dân cư thôn Bến, từ lô A1 đến A34 được phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 9,5 triệu đồng/m2; xã Ninh Nhất (TP.Ninh Bình): 83 lô đất ở tại Khu dân cư Nguyên Ngoại 2 với giá khởi điểm từ 11,2 – 21,3 triệu đồng/m2; phường Tây Sơn và xã Quang Sơn (TP. Tam Điệp): 113 lô đất ở khu dân cư phía Đông đường Lý Thái Tổ, giá khởi điểm từ 4-7,5 triệu đồng/m2; xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn): 140 lô đất tại xóm 12, giá khởi điểm từ 3,7-6 triệu đồng/m2; xã Liên Sơn (huyện Gia Viễn): 176 lô đất ở tại có giá khởi điểm từ 6 – 7,5 triệu đồng/m2.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản trên đất tại các địa phương trên địa bàn tỉnh là nguồn lực lớn để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được cũng có một số tồn tại, hạn chế như việc điều tra đất đai, rà soát các khu đất, xác định nhu cầu sử dụng để xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các huyện, thành phố vẫn có điểm chưa khoa học dẫn đến hiệu quả sử dụng đất thấp…

Đọc thêm :  Hòa Bình 'khai tử' khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf FLC gần 2,9 nghìn tỷ đồng | BĐS

Vì vậy, để khắc phục, UBND tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan tăng cường quản lý, đảm bảo sử dụng hiệu quả, bảo vệ và phát huy tốt nguồn lực đất đai theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển bền vững. Ngoài ra, quán triệt việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được xem xét kỹ lưỡng, trên tinh thần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.#Ninh #Bình #Duyệt #giá #khởi #điểm #hàng #trăm #lô #đất

https://vneconomy.vn/ninh-binh-duyet-gia-khoi-diem-hang-tram-lo-dat.htm