Nội dung của luật đất đai sửa đổi là gì? | BĐS

Nội dung của luật đất đai sửa đổi là gì?

| BĐS

Bên cạnh việc lấy ý kiến ​​toàn diện về dự án luật, tổng kết đánh giá thực tiễn, tổng hợp ý kiến ​​cử tri và nhân dân quan tâm trong nhiều năm qua, Chính phủ đề xuất 12 nhóm câu hỏi trọng tâm. báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội thẩm tra. Đây đều là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp, cũng như việc thực hiện vai trò chủ sở hữu đất đai.

Đặc biệt là các quy định liên quan đến việc lấy ý kiến ​​và công bố quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng. điều chỉnh sử dụng đất; quyền của người sử dụng đất trong khu vực quy hoạch, trách nhiệm tổ chức rà soát, quản lý và thông báo công khai việc hủy bỏ việc khai hoang, chuyển mục đích sử dụng đất đã ghi trong phương án giao đất mà sau 03 năm không thực hiện.

Nội dung của luật đất đai sửa đổi là gì?  -Bức tranh 1.

Luật đất đai sửa đổi cần có 12 nội dung trọng tâm. (Đang vẽ)

Về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch đất đai để phát triển đất nước.

Về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất bảo đảm công khai, minh bạch và phát huy nguồn lực đất đai.

Đọc thêm :  The Sailing Quy Nhơn – Dự án hút khách bậc nhất thị trường BĐS miền Trung | BĐS

Trường hợp nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Trường hợp thỏa thuận về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất.

Hay những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như thủ tục hành chính mà cụ thể là đăng ký, cấp giấy chứng nhận, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giao dịch đất đai điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; mở rộng đối tượng được cấp quyền sử dụng đất trồng lúa. Đối với việc ủy ​​quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm.

Chế độ quản lý và sử dụng các loại đất đai, tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, đất đa mục đích và sử dụng đất hỗn hợp.

Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực và giải quyết tranh chấp đất đai; trách nhiệm của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và nguyên tắc thống nhất trong việc áp dụng và thi hành pháp luật.

Việc lấy ý kiến ​​sẽ được tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp. Bao gồm cả việc lấy ý kiến ​​trực tiếp bằng văn bản, việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đọc thêm :  Kiến nghị cân nhắc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư | BĐS

Thông qua điều tra xã hội học về nội dung chính sách, tác động của chính sách trong các dự án luật và các hình thức phù hợp khác.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến ​​về dự án luật. Theo kế hoạch, thời hạn lấy ý kiến ​​từ ngày 3/1/2023 đến hết ngày 28/2/2023.

Tuy nhiên, do thời điểm trên trùng với dịp Tết Nguyên đán nên Chính phủ, Ủy ban Kinh tế đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định kéo dài thời hạn lấy ý kiến ​​và tổng hợp ý kiến ​​đến ngày 15/3/2023.

Điều này là để có thêm thời gian thu thập ý kiến ​​công chúng.

.#Nội #dung #của #luật #đất #đai #sửa #đổi #là #gì

https://cafef.vn/luat-dat-dai-sua-doi-dang-xin-y-kien-nhan-dan-nhung-noi-dung-gi-20230124070641243.chn