Quảng Trị quyết hủy bỏ nhiều hồ sơ quy hoạch xây dựng | BĐS

Quảng Trị quyết hủy bỏ nhiều hồ sơ quy hoạch xây dựng

| BĐS

Các hồ sơ quy hoạch xây dựng bị hủy bỏ gồm: Quy hoạch chi tiết Khu Dịch vụ – Du lịch nghỉ dưỡng Cửa Tùng thuộc Khu Dịch vụ – Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt, diện tích 14 ha, đã được UBND TP. Việt Nam Tỉnh Quảng Trị phê duyệt theo quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 22/11/2007.

Ngoài ra còn có bản đồ chi tiết khu khách sạn, nghỉ dưỡng của Ngân hàng Công thương Việt Nam tại khu du lịch dịch vụ tổng hợp Thủy Bạn thuộc khu dịch vụ, du lịch đường ven biển Cửa Tùng-Cửa Việt, diện tích 23,1ha được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 09/9/2008; Quy hoạch chi tiết khu dịch vụ tổng hợp – du lịch Gio Hải 1 trong khu dịch vụ – du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt với diện tích 20 ha đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 914/QĐ-UBND. 31 Tháng năm 2010.

Nguyên nhân được UBND tỉnh đưa ra là các quy hoạch chưa triển khai được, thiếu tính khả thi.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh kêu gọi tăng cường giám sát việc thực hiện quy hoạch, nhất là các dự án có sử dụng đất; căn cứ nhu cầu xã hội và yêu cầu phát triển của địa phương để lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư xây dựng; đẩy mạnh thu hút chọn lọc các công ty có tiềm năng đầu tư vào vùng, địa bàn quy hoạch nhằm khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”…

Đọc thêm :  Luật Hợp tác xã (sửa đổi) loại bỏ trở ngại, xây dựng hệ sinh thái các tổ chức kinh tế hợp tác mạnh | BĐS

Trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát các quy hoạch đã được UBND tỉnh ban hành, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hoặc nhanh chóng hủy bỏ quy hoạch đã được phê duyệt. quá hạn và không khả thi…

.#Quảng #Trị #quyết #hủy #bỏ #nhiều #hồ #sơ #quy #hoạch #xây #dựng

https://vneconomy.vn/quang-tri-quyet-dinh-huy-bo-nhieu-ho-so-quy-hoach-xay-dung.htm