Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể đất nước thời kỳ 2021-2030 | BĐS

Quốc hội thông qua Quy hoạch tổng thể đất nước thời kỳ 2021-2030

| BĐS

Trước khi thông qua nghị quyết, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia. giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt 7.500 USD

Nghị quyết nêu rõ, phạm vi ranh giới quy hoạch là toàn bộ đất liền, các đảo, quần đảo, lòng đất, vùng biển và vùng trời của Việt Nam.

Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả, thống nhất ở cấp quốc gia, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế gắn với khai thác lợi thế so sánh của cả nước và của từng vùng, từng địa phương trong vùng nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số lĩnh vực có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, hạ tầng kinh tế – xã hội, tiềm năng và nguồn nhân lực chất lượng cao và các lĩnh vực khác để phát triển tạo thành các vùng động lực, hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Quốc hội thống nhất, trong thời kỳ 2031 – 2050, mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt 6,5 – 7,5%/năm. Năm 2050, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt xấp xỉ 27.000 – 32.000 USD; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2050 đạt 70 – 75%; Chỉ số phát triển con người (HDI) từ 0,8 trở lên, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Đọc thêm :  Quảng Bình nêu tên loạt dự án bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch | BĐS

Và đến năm 2030, nền kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cả nước đạt khoảng 7,0%/năm trong thời kỳ 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.

Tỷ trọng trong GDP của khu vực dịch vụ là hơn 50%, khu vực công nghiệp – xây dựng là hơn 40%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dưới 10%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5%/năm. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt trên 50%.

Quốc hội đã kêu gọi phát huy thế mạnh của từng vùng kinh tế – xã hội; chú trọng phát triển hai vùng động lực Bắc – Nam gắn với hai cực tăng trưởng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Hành lang kinh tế Bắc – Nam, Hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Mộc Bài – TP.HCM – Biên Hòa – Vũng Tàu với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tốc độ phát triển cao, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát triển đô thị bền vững theo mạng lưới; tỷ lệ đô thị hóa vượt 50%; hướng tới 3 đến 5 thành phố ngang tầm khu vực và quốc tế. Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, gắn với đô thị hóa; tỷ lệ số đô thị đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó có 50% số đô thị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đọc thêm :  Hà Nội quyết liệt xử lý dự án chậm tiến độ | BĐS

Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu tạo cơ sở chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; Tỷ trọng của nền kinh tế kỹ thuật số là khoảng 30% GDP.

ĐÀO TẠO KHUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG QUỐC GIA

Nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu của thời kỳ quy hoạch là cơ bản hình thành khung hạ tầng quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng kỹ thuật số, hạ tầng văn hóa – xã hội, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng môi trường. bảo vệ, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ưu tiên phát triển một số ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và không gian lớn, gắn với không gian phát triển mới.

Phát triển các động lực, các cực quan trọng của tăng trưởng quốc gia để tạo thành các đầu tàu phát triển đất nước. Lựa chọn một số địa bàn, đô thị, vùng có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế – tài chính, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, có sức cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ.

Đọc thêm :  Bộ Xây dựng cân nhắc thận trọng quy định áp thời hạn sở hữu chung cư | BĐS

Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc – Nam, hành lang kinh tế Đông – Tây, vành đai kinh tế ven biển; kết nối hiệu quả các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế, các đầu mối thương mại lớn, các đô thị, đầu tàu kinh tế, đầu tàu tăng trưởng; kết nối hiệu quả với các hành lang kinh tế của khu vực và thế giới. Phát triển các vành đai công nghiệp – đô thị – dịch vụ ở các vùng động lực, quần tụ lớn.

Nghị quyết khẳng định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua tại Nghị quyết này là cơ sở để lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất thành quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh. lập kế hoạch. quy hoạch, quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn cả nước.

Việc triển khai các chương trình, dự án quan trọng quốc gia phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của đất nước và các mục tiêu, định hướng đã được xác định tại Nghị quyết này. Các quy hoạch của hệ thống quy hoạch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch phải được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia.

.#Quốc #hội #thông #qua #Quy #hoạch #tổng #thể #đất #nước #thời #kỳ

https://vneconomy.vn/quoc-hoi-thong-qua-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030.htm