Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5 | BĐS

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 5

| BĐS

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khu vực doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương; Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế chuyên đề thường niên và bất thường của Việt Nam.

Nội dung, chủ đề của các Diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng, quan tâm và đánh giá cao của các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô và các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2023: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối rộng, vững vàng xử lý thách thức”, Diễn đàn sẽ thảo luận và đưa ra những nhận định về bảo đảm các cân đối vĩ mô và ổn định, vượt qua thách thức, lựa chọn chính sách phù hợp trong năm 2023 và xa hơn.

Diễn đàn gồm 1 phiên toàn thể và 4 phiên thảo luận chuyên đề.

phiên toàn thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương với đại diện lãnh đạo Quốc hội chiều 17/12/2022;

Bốn hội thảo chuyên đề do thủ trưởng các ban, bộ, ngành Trung ương đồng chủ trì vào sáng 17-12-2022.

Đọc thêm :  The Coral Artistry - phiên bản nghệ thuật của siêu dinh thự đắt giá | BĐS

Theo ban tổ chức, phiên toàn thể gồm 5 báo cáo chính: Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Triển vọng Kinh tế Toàn cầu 2023 và Hàm ý Chính sách đối với Việt Nam; Những vấn đề đặt ra với kinh tế Việt Nam năm 2023 thông qua đánh giá phản ứng chính trị vĩ mô của các nước và dự báo triển vọng kinh tế châu Á năm 2023; Ổn định tài chính, thị trường tài chính và thị trường bất động sản lành mạnh tại Việt Nam tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế năm 2023; Đẩy nhanh đầu tư công, giải phóng vốn cho doanh nghiệp để tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023.

Tham gia thảo luận trên phiên toàn cầucác diễn giả đã thảo luận, làm rõ những kết quả tiêu biểu và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô năm 2022; Nhận diện những cơ hội, rủi ro và thách thức (bên trong và bên ngoài) mà nền kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt trong năm 2023; Dự báo tăng trưởng kinh tế và các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô năm 2023; Đề xuất, kiến ​​nghị các cơ chế, chính sách nhằm nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ vào năm 2023.

Bốn hội thảo chuyên đề bao gồm: Tạo dư địa phát triển và động lực tăng trưởng kinh tế mới; Củng cố thị trường tài chính, thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Đẩy mạnh tháo gỡ nút thắt về đầu tư công, nút thắt về vốn cho doanh nghiệp; Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi và việc làm gắn với phát triển kinh tế vào năm 2023.

.#Sắp #diễn #Diễn #đàn #Kinh #tế #Việt #Nam #lần #thứ

https://vneconomy.vn/sap-dien-ra-dien-dan-kinh-te-viet-nam-lan-thu-5.htm

Đọc thêm :  Để tiền nhàn rỗi sinh lời bền vững: Đầu tư bất động sản gì? | BĐS