SCIC gỡ nút thắt cản trở công ty đại chúng đón dòng vốn xanh | BĐS

SCIC gỡ nút thắt cản trở công ty đại chúng đón dòng vốn xanh

| BĐS

Kể từ khi chính thức thành lập (8/2006) đến nay, SCIC đã đảm nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 1.079 doanh nghiệp. Tổng giá trị vốn nhà nước (theo vốn đăng ký) là 30.798 tỷ đồng. Tổng vốn do SCIC nắm giữ chiếm gần 2% tổng vốn nhà nước tại các công ty. Tính đến ngày 30/09/2022, danh mục đầu tư của SCIC bao gồm 126 công ty, với tổng vốn theo giá trị sổ sách là 47.344 tỷ đồng, trên tổng vốn cổ phần là 158.111 tỷ đồng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHUYỂN ĐỔI

SCIC đang sở hữu trên 50% vốn của nhiều tập đoàn, công ty như Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), Tổng công ty Sông Đà và Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics), Tổng công ty Việt Nam. Tập đoàn Dệt may (Vinatex)…

Chia sẻ tại Hội nghị quốc tế”Tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư để huy động tài chính xanh cho tăng trưởng bền vững và tái cơ cấu doanh nghiệp đại chúng”, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhìn nhận, trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, các công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước mong tiếp tục là thế mạnh tiên phong trong đối thoại, đàm phán với các đối tác quốc tế.

Đọc thêm :  Thị trường bất động sản không còn hiện tượng đầu cơ? | BĐS
Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu tại Hội thảo quốc tế Tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư nhằm huy động nguồn tài chính xanh cho tăng trưởng bền vững và tái cơ cấu DNNN.
Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu tại Hội thảo quốc tế Tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư nhằm huy động nguồn tài chính xanh cho tăng trưởng bền vững và tái cơ cấu DNNN.

Từ đó, có thể mang lại nguồn vốn tiềm năng và chất lượng hơn từ các quỹ đầu tư cũng như nguồn tài chính xanh cho nền kinh tế Việt Nam; từng bước tạo động lực và sức lan tỏa cho các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Lãnh đạo SCIC cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, phân loại doanh nghiệp nhà nước và đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các lĩnh vực mà nhà nước không có nhu cầu sở hữu cổ phần. Trên cơ sở này, đảm bảo hiệu quả thu hồi vốn cho nhà nước.

Trong năm 2022, SCIC đã thoái vốn thành công tại 21 công ty với tổng giá trị vốn là 1.130 tỷ đồng và thặng dư vốn là 888 tỷ đồng. SCIC là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tái cấu trúc và chuyển giao doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngoài nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang đẩy mạnh các nguồn tài chính gián tiếp từ các quỹ đầu tư để phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tạo đòn bẩy cho các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh.

Đọc thêm :  Góp ý dự thảo Luật Đất đai: Duy trì 2 kênh tạo quỹ đất phát triển nhà ở | BĐS

SCIC CẦN XÓA VAI TRÒ NHÀ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ

Sau tái cơ cấu doanh nghiệp đại chúng, trong thời gian tới, SCIC định hướng trở thành quỹ đầu tư để thực hiện nhiệm vụ nhà đầu tư của Chính phủ.

SCIC gỡ nút thắt cho DNNN đón vốn xanh - Ảnh 1

“Tôi hy vọng hội nghị sẽ có những đánh giá, kiến ​​nghị cụ thể về cơ hội, đồng thời phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp để nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu, mua lại cổ phần của doanh nghiệp nhà nước thuộc diện nhà nước nắm giữ hoặc Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn các quỹ đầu tư, định chế tài chính chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp trong quá trình xây dựng, tổ chức và điều hành quỹ đầu tư để thực hiện tốt chức năng nhà đầu tư của Chính phủ”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ rõ.

Để đạt được mục tiêu này, SCIC sẽ chú trọng phối hợp với các định chế tài chính, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, công ty trong hệ sinh thái của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để thu hút vốn đầu tư, thông qua các công cụ như lập quỹ đầu tư chung, đầu tư các công ty như bảo lãnh phát hành, phát hành trái phiếu xanh.

Tạo lập các quỹ đầu tư để đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, dự án trọng điểm của nền kinh tế Việt Nam; Huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế; Thu hút các quỹ đầu tư trong nước mua cổ phần tại các công ty trong danh mục đầu tư của SCIC. Từ đó, tập trung vào các công ty phát triển các giải pháp bền vững về kinh tế và môi trường.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý doanh nghiệp vốn nhà nước cho biết, trong 17 năm hoạt động của SCIC, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển. SCIC đã giải ngân hơn 37 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư; bán vốn cổ phần cho công ty hơn 12,4 nghìn tỷ đồng, thu về hơn 51 nghìn tỷ đồng; doanh thu nhân 49, lợi nhuận sau thuế nhân 77, tổng tài sản nhân 11… SCIC hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa nguồn vốn của Nhà nước .

“Trước yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, nhằm đẩy nhanh công cuộc đổi mới, thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư Nhà nước, tôi đề nghị SCIC sớm có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn này. 2021-2030, tầm nhìn 2035 đẩy mạnh đầu tư vốn. SCIC cần tăng cường chức năng đầu tư của doanh nghiệp vốn, thể hiện rõ hơn vai trò là nhà đầu tư của Chính phủ”, ông Hùng nói.

.#SCIC #gỡ #nút #thắt #cản #trở #công #đại #chúng #đón #dòng #vốn #xanh

https://vneconomy.vn/scic-go-diem-nghen-de-doanh-nghiep-nha-nuoc-don-dong-von-xanh.htm