‘Siết’ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ngăn chặn đầu cơ, sốt ảo | Tin bất động sản 24h


‘Siết’ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ngăn chặn đầu cơ, sốt ảo | Tin bất động sản 24h

Theo đó, nhằm mục đích mục đích chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong làm việc và công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo việc đấu giá công khai, minh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Trong đó chú trọng rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục đưa quyền sử dụng đất ra tổ chức đấu giá.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương chỉ đạo người mang tài sản thuộc thẩm quyền vận hành thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tuân thủ theo đúng, đầy đủ tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022 của Bộ Tư pháp; đảm bảo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mang uy tín, tích điện, kinh nghiệm, vị khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những dự án công trình mang giá trị lớn.

Bên cạnh đó, chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phạm vi, thẩm quyền vận hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát làm việc và công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đặc trưng là những khu đất “vàng” sau lúc rà soát, sắp xếp lại các nới bắt đầu nhà, đất ở trong nhà nước nhằm mục đích chống thất thu ngân sách Nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi; ko để xảy ra tình trạng bất bình đẳng trong đấu giá quyền sử dụng đất.

mặt kia, các ngành, địa phương tổ chức công bố công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch mang liên quan, tiến độ triển khai dự án công trình tài trợ nới bắt đầu hạ tầng, bất động sản để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm mục đích đẩy giá đất để trục lợi phi pháp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương mang liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là trường hợp mang triệu chứng không thông thường trong tổ chức đấu giá đất; tham vấn xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền những trường hợp vi phạm quy định về đấu giá quyền sử dụng đất; nghiên tương hỗ tham vấn, đề xuất cấp mang thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cập nhật cập nhật quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để khắc phục bất cập, thiếu sót.

https://cafef.vn/siet-hoat-dong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-ngan-chan-dau-co-sot-ao-20220421234834247.chn

#Siết #hoạt #động #đấu #giá #quyền #sử #dụng #đất #ngăn #chặn #đầu #cơ #sốt #ảo
‘Siết’ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất ngăn chặn đầu cơ, sốt ảo | Tin bất động sản 24h