Thanh Hóa: Cần khắc phục tình trạng “tỉnh mở, sở chặt” để thu hút đầu tư | BĐS

Thanh Hóa: Cần khắc phục tình trạng “tỉnh mở, sở chặt” để thu hút đầu tư

| BĐS

Tại hội nghị, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ KT. phát triển. – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023 với chủ đề “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”; Phương châm hành động là “Đoàn kết – kỷ cương – trách nhiệm – linh hoạt – hiệu quả”.

Đặt mục tiêu THU NHẬP TRUNG BÌNH LÊN TỚI 3.200 USD trở lên

Mục tiêu tổng quát của dự thảo kế hoạch hành động là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các bệnh mới nổi. Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng; công nghiệp điện, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là khâu đột phá; Du lịch là chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Đọc thêm :  12 ngôi nhà có thiết kế kỳ lạ nhất thế giới | BĐS

Tại hội nghị, ông Lê Minh Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã trình bày ý kiến ​​chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bảo đảm hoàn thành mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa trình bày Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa dự thảo phương án giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2023.

Trên cơ sở nội dung chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo khu chức năng trình tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, dự kiến ​​những thuận lợi và thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2023; đề xuất các giải pháp và thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra. Các mục tiêu, nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của toàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, dự báo năm 2023 khó khăn, thách thức sẽ nhiều và phức tạp hơn năm 2022 nên nhiệm vụ thuộc về Đảng. ủy ban. , chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thanh Hóa rất đông đảo, nhất là mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người từ 3.200 USD trở lên. Ngân sách nhà nước phải vượt số thực thu đến năm 2022.

Đọc thêm :  Nguyên tắc đầu tư kinh điển “không bỏ hết trứng vào một giỏ” đang phát huy tác dụng mạnh nhất thời điểm này | BĐS

HỖ TRỢ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm, xác định rõ lộ trình, tiến độ công việc. UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trưởng, phó tỉnh trưởng cần đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách mạnh mẽ hơn nữa thủ tục hành chính. “Thước đo thành công của công tác cải cách thủ tục hành chính là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số.

Ông Đỗ Trọng Hưng cũng chỉ ra, Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông thứ 3, diện tích đất lớn thứ 5 cả nước, tỉnh có lợi thế về quy mô, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, nơi nào cũng là nơi đến. “Đất lành chim đậu”. Thanh Hóa phải khắc phục tình trạng “tỉnh hở, tỉnh kín”, “trên trải thảm, dưới móng tay” để thu hút đầu tư, mặc dù chúng ta đã có nhiều cải thiện, nhưng sàn giao dịch doanh nghiệp vẫn còn nhiều muôn vàn khó khăn Nếu lãnh đạo tỉnh có quyết tâm lớn nhưng một số nhân sự tham mưu, giúp việc không chịu thay đổi, luôn sách nhiễu, quan liêu và kém năng lực thì quyết tâm của lãnh đạo cấp cao không thể thành hình.

Đọc thêm :  Đề xuất 70 tỷ đồng làm hệ thống chiếu sáng qua cầu Cửa Hội | BĐS

UBND tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương cần đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là bàn cách tổ chức sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn. Tư duy mới phải đi kèm với cách làm mới đồng bộ để “trên dưới nhất trí”, “thông suốt, thông suốt”, với phương châm “Trung ương dẫn đường, địa phương đẩy mạnh, doanh nghiệp ủng hộ, nhân dân tham gia”. quốc gia” để xây dựng một môi trường thực sự thuận lợi cho phát triển.

Để làm được điều này, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; xây dựng căn cứ khoa học và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác, dành đủ thời gian để nghiên cứu, kiểm tra, xử lý một cách căn bản, bài bản, dứt điểm và nghiêm túc. Tập trung vào những vấn đề kinh tế – xã hội nổi cộm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải trình.

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp, các dự án giao thông trọng điểm, có tính liên kết vùng đang được triển khai; nghiên cứu triển khai đầu tư trong thời gian tới, hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối các nút giao giữa đường cao tốc với các khu đô thị và các trục giao thông huyết mạch của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa vốn đầu tư cho phát triển.

.#Thanh #Hóa #Cần #khắc #phục #tình #trạng #tỉnh #mở #sở #chặt #để #thu #hút #đầu #tư

https://vneconomy.vn/thanh-hoa-can-khac-phuc-tinh-trang-tinh-mo-so-that-trong-thu-hut-dau-tu.htm