Thanh Hóa loại 270 dự án khỏi danh sách đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 | BĐS

Thanh Hóa loại 270 dự án khỏi danh sách đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

| BĐS

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định bổ sung, điều chỉnh và hủy niêm yết một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022.

Kết quả, có 270 dự án được đưa ra khỏi danh sách đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất quy hoạch là 571,65 ha. Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 225,07 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến ​​thu là 6.032,9 tỷ đồng. Nếu trừ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí hạ tầng kỹ thuật lên tới hơn 3.400,8 tỷ đồng.

Một số địa phương có nhiều dự án rút khỏi danh sách đấu giá năm 2022 là: TP Thanh Hóa 35 dự án; huyện Đông Sơn 32 dự án; Huyện Thiệu Hóa 29 dự án; 19 dự án tại huyện Quảng Xương; 12 dự án tại huyện Nông Cống; 12 dự án tại huyện Thọ Xuân; TP.Nghi Sơn 11 dự án; Huyện Ngọc Lặc 22 dự án; huyện Nga Sơn 24 dự án…

Ngoài việc loại bỏ hàng loạt dự án khỏi danh mục đấu giá đất năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng quyết định bổ sung 158 dự án vào đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Tổng diện tích quy hoạch lên đến hơn 158 dự án.42 Héc ta. Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá là 42,68 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến ​​thu từ các dự án này là khoảng 1.470,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật sẽ nộp ngân sách hơn 1.092,5 tỷ đồng.

Đọc thêm :  Loạt lô đất ven Hà Nội được mang ra đấu giá khởi điểm chỉ từ 1 triệu đồng/m2 ở đâu? | BĐS

Do đã bước sang cuối năm 2022, đối với các dự án phải đấu giá, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương thực hiện các công việc sau để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho các dự án: dự án theo quy định.

Song song đó, rà soát, quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung liên quan đối với từng dự án; Khi đấu thầu cần lựa chọn tổ chức đấu giá có kinh nghiệm, năng lực và ưu tiên hình thức đấu giá trực tuyến. Đơn vị có tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất phải cam kết hoàn thành phương án đấu giá năm 2022 đã được phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Đối với việc xây dựng giá đất, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa và UBND cấp huyện xác định giá khởi điểm phải sát với giá đất. giá thị trường để mang lại nguồn thu cao cho ngân sách nhà nước.

.#Thanh #Hóa #loại #dự #án #khỏi #danh #sách #đấu #giá #quyền #sử #dụng #đất #năm

https://vneconomy.vn/thanh-hoa-dua-270-du-an-ra-khoi-danh-muc-dau-gia-quyen-su-dung-dat-nam-2022.htm