Thu hồi chủ trương tài trợ giai đoạn 2 và 3 dự án công trình KĐT mới Nam Quốc lộ 51 tại Tp.Bà Rịa | Tin bất động sản 24h


Thu hồi chủ trương tài trợ giai đoạn 2 và 3 dự án công trình KĐT mới Nam Quốc lộ 51 tại Tp.Bà Rịa | Tin bất động sản 24h

dự án công trình KĐT mới Nam Quốc Lộ 51 của siêu thị CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2012. dự án công trình mang quy mô hơn 50ha, tổng mức tài trợ hơn 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay dự án công trình chậm triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3. 

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành văn bản chấp thuận về nguyên tắc thu hồi chủ trương tài trợ, ngã ngũ hoạt động so với giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án công trình khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 tại phường Long Hương và phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa. siêu thị CP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh tự chịu mọi tiền bạc liên quan đến việc thực hiện dự án công trình.

Giao Sở Kế hoạch và tài trợ thực hiện thủ tục ngã ngũ hoạt động dự án công trình tài trợ so với giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tại dự án công trình nói trên. UBND TP. Bà Rịa chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (nếu mang), xác định ví dụ ranh mốc dự án công trình, quy mô sử dụng đất tại giai đoạn 2 và giai đoạn 3 dự án công trình, làm nền tang phê duyệt điều chỉnh chủ trương tài trợ dự án công trình. 

Thu hồi chủ trương đầu tư giai đoạn 2 và 3 dự án KĐT mới Nam Quốc lộ 51 tại Tp.Bà Rịa - Ảnh 1.

Giao UBND TP Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh, Tài chính, UBND TP Bà Rịa và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử đụng đất, quy hoạch ngành, lịch trình phát triển đô thị, lịch trình kế hoạch phát triển nhà ở và các quy định liên quan để tổ chức lập, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương tài trợ quyết định vẫn ký ngày 29/6/2012. 

Trong đó, tách phần diện tích với quy mô sử dụng đất khoảng 39ha thuộc giai đoạn 2, giai đoạn 3 của dự án công trình thành dự án công trình thành phần của dự án công trình khu đô thị mới Nam Quốc Lộ 51, làm nền tang lựa chọn chủ tài trợ thực hiện dự án công trình theo quy định. 

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường xung quanh lập các thủ tục để UBND tỉnh thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà tài trợ thực hiện dự án công trình tuân theo quy định pháp luật. Thời hạn hoàn thành các nội dung nêu trên trước ngày 30/4/2022.

https://cafef.vn/thu-hoi-chu-truong-dau-tu-giai-doan-2-va-3-du-an-kdt-moi-nam-quoc-lo-51-tai-tpba-ria-20220422075105056.chn

#Thu #hồi #chủ #trương #đầu #tư #giai #đoạn #và #dự #án #KĐT #mới #Nam #Quốc #lộ #tại #TpBà #Rịa
Thu hồi chủ trương tài trợ giai đoạn 2 và 3 dự án công trình KĐT mới Nam Quốc lộ 51 tại Tp.Bà Rịa | Tin bất động sản 24h