Thu ngân sách từ nhà, đất liên tục chậm lại | BĐS

Thu ngân sách từ nhà, đất liên tục chậm lại

| BĐS

Theo Tổng cục Thuế, khu vực sản xuất kinh doanh gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài công lập có tỷ trọng đóng góp lớn nhất vào tổng thu nhập quốc dân tính đến ngày 11/5/2022, chiếm 51%.

Lũy kế 11 tháng, tổng thu khu vực trên ước đạt 660.562 tỷ đồng, bằng 107,8% dự toán, bằng 108,8% so cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố tác động của chính sách miễn, giảm, giãn thuế thì mức tăng là 12,2% so với cùng kỳ.

Đồng thời, cơ cấu thuế doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu của khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 40,7% tổng số thu của khu vực sản xuất kinh doanh) tại thời điểm hết tháng 11. Năm 2022, doanh nghiệp tạm nộp 5/5 kỳ nộp thuế doanh nghiệp đã thúc đẩy thu nhập khu vực sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá.

Thu về nhà đất chiếm khoảng 17,2% tổng thu nhập nội địa, ước đạt 222,626 tỷ đồng, bằng 136,9% dự toán, bằng 130,5% cùng kỳ. Trong đó thu tiền sử dụng đất ước đạt 183.681 tỷ đồng, bằng 136,1% dự toán, bằng 134,8% so cùng kỳ. Thu tiền thuê đất ước đạt 35.382 tỷ đồng, bằng 143,1% dự toán, bằng 110,2% cùng kỳ.

Theo Direction Générale des Impôts, do thị trường bất động sản tiếp tục sôi động từ cuối năm 2021 đến hết quý I/2022; Đồng thời, cơ quan quản lý thuế đã tăng cường ưu đãi thu thuế sử dụng đất, tiền thuê đất và thu nợ đối với các dự án đã được giao đất, cho thuê đất trong năm 2021 và nộp kịp thời vào đầu năm 2022, qua đó tăng thu cho mục tiêu này. hơn 30%. % trong cùng một khoảng thời gian.

Đọc thêm :  Giao Hải Phòng quyết định đầu tư 7km còn lại thuộc cao tốc ven biển Ninh Bình - Hải Phòng | BĐS

Tuy nhiên, nguồn thu từ thuế, phí BĐS có dấu hiệu chững lại và giảm dần trong những tháng gần đây.

Không chỉ thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản chậm lại mà việc thu lệ phí trước bạ bất động sản cũng giảm mạnh.

Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, tháng 6/2022 số thu lệ phí trước bạ tăng 78,4% thì tháng 7 số thu chỉ bằng 76,8% so với tháng 6, tháng 8 là 72%9 = 56,4%, tháng 10 là 57,4% và tháng 11 ước đạt 44,9%.

Để huy động nhanh các nguồn thuế đã tạo vào NSNN, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn để tổ chức triển khai nhiệm vụ thu tháng cuối năm. năm của mỗi cá nhân. Ban Quản lý thu; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thu kịp thời số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn khi hết thời gian gia hạn nộp thuế.

Cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với các bộ, tổng cục xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý thu từ đất đai, tài sản.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý thuế cũng tăng cường công tác quản lý thuế, xây dựng các đợt thanh tra – kiểm tra chuyên đề đến từng đối tượng nộp thuế để phát hiện các hành vi trốn thuế, trốn thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý thuế theo quy định của pháp luật .

Đọc thêm :  Gần 4 tỷ USD vốn ngoại chảy vào bất động sản trong tháng 10 | BĐS

.#Thu #ngân #sách #từ #nhà #đất #liên #tục #chậm #lại

https://vneconomy.vn/thu-ngan-sach-tu-nha-dat-lien-tuc-giam-toc.htm