Thủ tướng: Cần nâng cao năng lực phản ứng chính sách, gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực phát triển | BĐS

Thủ tướng: Cần nâng cao năng lực phản ứng chính sách, gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực phát triển

| BĐS

Chủ trì phiên họp Chính phủ ngày 26/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến ​​về nội dung cụ thể liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND. Cơ quan và đề nghị làm luật: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

KỊP THỜI THỂ CHẾ CÁC CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG

Với tờ trình dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị hiến kế các công cụ bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và minh bạch hóa thị trường, chống sở hữu chéo, sở hữu chéo. lợi ích nhóm để phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm và ngăn ngừa rủi ro cho các tổ chức tín dụng kịp thời, hiệu quả, bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh, phù hợp với các quy luật của thị trường.

Với đề nghị xây dựng luật quy hoạch đô thị và nông thôn, Thủ tướng lưu ý quy hoạch cần có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn, ổn định, đồng bộ và có tính dự báo cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, lâu dài. phát triển. phát triển lâu dài, không ảnh hưởng đến môi trường, tránh quy hoạch treo, kết nối đô thị và nông thôn hợp lý, quy hoạch khả thi, triển khai hiệu quả.

Đọc thêm :  Hệ số điều chỉnh giá đất mới: Thúc đẩy tiến độ nhiều dự án trọng điểm | BĐS

Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ ý kiến ​​của các thành viên Chính phủ, triển khai các dự án, đề nghị xây dựng luật, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định. , đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật một số quan điểm, yêu cầu và nguyên tắc chung trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các dự án luật.

Theo đó, cần nhanh chóng thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực của chủ thể thừa hành, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân; đáp ứng hài hòa yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và tạo thuận lợi, giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, hài hòa chính sách cụ thể, đặc thù với chính sách chung, bảo đảm đồng bộ, tuân thủ pháp luật liên quan, tương thích với các cam kết quốc tế - Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, hài hòa chính sách cụ thể, đặc thù với chính sách chung, bảo đảm đồng bộ, tuân thủ pháp luật liên quan, tương thích với các cam kết quốc tế – Ảnh: VGP

Cần xem xét nghiêm túc, thận trọng việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường tọa đàm, lấy ý kiến ​​của các đối tượng chính sách, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn để tiếp thu, hoàn thiện, tăng tính khả thi và đồng thuận. Đánh giá tác động của chính sách một cách khoa học, bài bản và đúng đắn để đề xuất chính sách hợp lý, khả thi và hiệu quả nhất. Tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế; nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn nước ta, nhất là những vấn đề phức tạp, mới với điều kiện Việt Nam là nước đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi.

“Cái gì đã chín muồi, rõ ràng, được thực tiễn chứng minh là đúng, được đa số đồng tình thì thể chế hóa bằng luật; cái gì mới, chưa quy định thì thí điểm mạnh dạn làm bằng cách rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn. nhưng không vội vàng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, hài hòa chính sách cụ thể, đặc thù với chính sách chung, bảo đảm thống nhất, phù hợp pháp luật liên quan, tương thích với các cam kết quốc tế. Lưu ý các quy định chuyển tiếp để bảo đảm tính liên tục của pháp luật, đồng thời không để khoảng trống pháp lý; bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tính dự báo được, tính ổn định và hiệu lực của quy định.

Thủ tướng cũng kêu gọi tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với các cơ quan của Đảng, Quốc hội và các cơ quan hữu quan; đẩy mạnh công tác truyền thông chính trị để tạo sự đồng thuận trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Kết luận chung phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong thời gian qua Chính phủ đã dành nhiều thời gian, công sức, nguồn lực, có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. yêu cầu đột phá chiến lược. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Trong năm 2022, Chính phủ sẽ tổ chức 9 phiên họp tư pháp, cho ý kiến ​​và thông qua 39 dự án luật, tờ trình. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 19 dự án luật, trong đó có 12 dự án luật đã được Quốc hội thông qua và 7 dự án luật đang được Quốc hội xem xét, chất lượng xây dựng luật nhìn chung đã được nâng lên một bậc.

Đến chiều ngày 26/12/2022, chính phủ đã ban hành 106 nghị định, Thủ tướng ban hành 28 quyết định của tòa án.

Chính phủ thực hiện nghiêm túc Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các kỳ họp thứ 15 của Quốc hội, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và công tác chuẩn bị những năm tiếp theo; tham gia tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng và ban hành Nghị quyết 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, chủ động rà soát, sửa đổi, đề xuất sửa đổi các quy định, tháo gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng nguồn lực cho phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.

Điều này thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp; sự đồng hành, phối hợp tích cực, chủ động của Quốc hội với chính phủ; lãnh đạo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. đứng đầu là Tổng Bí thư với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, kết quả rất cơ bản, Thủ tướng cho rằng vẫn còn những hạn chế, lỗ hổng đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc thay đổi quy trình xây dựng, công bố văn bản; nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ; tăng cường năng lực phản ứng chính sách, phát hiện, quản lý và tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, pháp luật; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến ​​của các đối tượng có liên quan; truyền thông chính trị; đầu tư nguồn lực, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tổng kết, tổng kết, đánh giá, rút ​​kinh nghiệm… trong công tác này.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; kiểm điểm những công việc đã triển khai, rút ​​kinh nghiệm với tinh thần không cầu toàn, không nóng vội. Bám sát tình hình thực tế, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông chính sách trước, trong và sau khi ban hành chính sách.

Văn phòng Chính phủ rà soát Chương trình công tác xây dựng pháp luật để kiến ​​nghị Thủ tướng tiếp tục phân công các bộ, ngành thực hiện, giao các Phó Thủ tướng chịu trách nhiệm chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển văn bản bảo đảm đúng tiến độ và nâng cao chất lượng.

Xem trước phiên làm việc - Ảnh: VGP
Xem trước phiên làm việc – Ảnh: VGP

Bộ Tư pháp thực hiện công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật một cách kỹ lưỡng, toàn diện, dễ hiểu, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm.

Bộ Tư pháp chủ trì sơ kết công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật năm 2022, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, trong đó đánh giá cụ thể 5 điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: tăng cường vai trò của người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao năng lực phản ứng chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; tập trung đầu tư nguồn lực; thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đánh giá hai lĩnh vực công tác là xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết – Văn bản riêng về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế Chính phủ và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2023 và thời gian tới, bảo đảm nguyên tắc về nội dung và hình thức. , lộ trình rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể , thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ theo dõi, dễ đánh giá.

.#Thủ #tướng #Cần #nâng #cao #năng #lực #phản #ứng #chính #sách #gỡ #nút #thắt #khơi #thông #nguồn #lực #phát #triển

https://vneconomy.vn/thu-tuong-can-nang-cao-nang-luc-phan-ung-chinh-sach-thao-go-diem-nghen-khoi-thong-nguon-luc-phat-trien.htm