Bất động sản khu vực: Quận Long Biên

  • Nhà Mới Đón Tết – Sang Trọng – Cao Cấp

    14/12/2022

    ☘️☘️☘️𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐉𝐀𝐑𝐃𝐈𝐍 – 𝐍𝐡à 𝐒𝐚𝐧𝐠 Đó𝐧 𝐓ế𝐭 – 𝐐𝐮𝐚 𝐍𝐡ậ𝐭 đó𝐧 𝐆𝐢á𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡❄️❄️❄️ 👉Giá chỉ từ 2,6 tỷ căn hộ 2PN; 2.9 tỷ căn hộ 3PN chỉ cần thanh...
    2600000000
    m2