VCCI đề xuất quy định số lần kiểm tra hàng năm doanh nghiệp xe điện dán nhãn năng lượng | BĐS

VCCI đề xuất quy định số lần kiểm tra hàng năm doanh nghiệp xe điện dán nhãn năng lượng

| BĐS

Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) vừa lấy ý kiến ​​về dự thảo thông tư quy định dán nhãn năng lượng đối với ô tô, mô tô, xe máy điện và hybrid.

CÁCH QUYẾT ĐỊNH THẾ NÀO LÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ SỐ KIỂM TRA CÔNG TY

Cụ thể, về công bố lại thông tin tiêu thụ năng lượng và dán lại nhãn năng lượng tại điểm a khoản 1 Điều 10 dự thảo: “Cơ sở lắp ráp, nhập khẩu phải công bố lại thông tin tiêu thụ năng lượng trong trường hợp công bố sai thông tin năng lượng tiêu thụ, VCCI coi “lạm dụng năng lượng” là một khái niệm không rõ ràng.

So với quy định tại khoản 8 điều 2 dự thảo sơ bộ quy định mức tiêu thụ năng lượng công bố không được thấp hơn 4% so với kết quả đo đếm, “nếu mức tiêu thụ năng lượng công bố nhỏ hơn hoặc lớn hơn 4% so với kết quả đo đếm kết quả được coi là không chính xác trong tiêu thụ năng lượng? Hay mức tiêu thụ năng lượng công bố không phù hợp/không chính xác (không có lỗi) với kết quả đo mức tiêu thụ năng lượng?”, VCCI nêu vấn đề.

Vì vậy, VCCI kiến ​​nghị ban soạn thảo sửa đổi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 theo hướng rõ ràng, định lượng hơn để bảo đảm dễ thực hiện.

Đối với việc kiểm soát, giám sát liên quan đến việc thực hiện dán nhãn năng lượng quy định tại khoản 1 Điều 11 dự thảo quy định: “Cơ quan quản lý chất lượng lập kế hoạch và thực hiện hàng năm việc kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố. thông tin về mức tiêu thụ năng lượng và dán nhãn đối với phương tiện, cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh”.

Vì vậy, để vừa đảm bảo mục đích quản lý nhà nước, vừa thuận lợi cho doanh nghiệp, VCCI đề xuất: “Ban soạn thảo hoàn thiện quy định hạn chế số lần kiểm tra doanh nghiệp theo năm (1 lần/1 năm hoặc 2 năm 1 lần) và kế hoạch kiểm định hàng năm phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan QLCL”.

Về trách nhiệm của cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và lưu hành xe tại khoản 5 Điều 14 dự thảo, dự thảo nêu rõ: “Cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý chất lượng những thay đổi liên quan. thông tin trên nhãn cần được xem xét và giải quyết”.

“Việc giải quyết này là thủ tục hành chính, nhưng quy trình không rõ ràng: Hồ sơ phải nộp gồm những giấy tờ gì, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết như thế nào? Tiêu chí giải quyết ra sao?”, VCCI bày tỏ. quan điểm và đề nghị ban soạn thảo làm rõ khoản 5, điều 14 của dự thảo…

SẼ PHẢI CÓ NHÃN NĂNG LƯỢNG TẠI CÁC SỰ KIỆN

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) lấy ý kiến, thẩm định dự thảo Thông tư hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô chở người và xe mô tô, xe gắn máy sử dụng điện, xe hybrid.

Đọc thêm :  Saigon Fortune Long An - Giá Gốc 07/2022 - Chủ Đầu Tư | BĐS

Dự thảo quy định về phương pháp kiểm tra mức tiêu thụ năng lượng; thông tin công cộng; dán nhãn năng lượng…

Văn bản dự kiến ​​sẽ tác động đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, xe máy điện và các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong lĩnh vực này.

Đề án này căn cứ quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Cụ thể, điểm a, c khoản 3 Điều 2 Quyết định số 04/2017 nêu rõ: “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với ô tô chở người từ 7 chỗ ngồi trở xuống”; “Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: xe ô tô chở người trên 7 đến 9 chỗ ngồi từ ngày 1/1/2018; mô tô, xe gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020”.

“Trước đây, do ô tô, mô tô, xe gắn máy điện là loại xe mới, chưa phát triển nên phạm vi điều chỉnh của các thông tư của Bộ nêu trên chỉ áp dụng đối với các loại xe sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng, khí tự nhiên, không áp dụng đối với xe điện,” Bộ Giao thông vận tải cho biết.

Hiện một số doanh nghiệp trong nước cũng đã bắt đầu sản xuất, lắp ráp xe điện.

Đọc thêm :  Vinhomes lãi kỷ lục 14.494 tỷ đồng trong quý 3, lượng tiền mặt tăng vọt lên 14.700 tỷ đồng | BĐS

Vì vậy, “việc ban hành Thông tư hướng dẫn dán nhãn năng lượng đối với ô tô, mô tô, xe máy điện và hybrid là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của xã hội và quy định của Thủ tướng Chính phủ về dán nhãn năng lượng”, Bộ GTVT nhấn mạnh.

Dự thảo Thông tư nêu rõ, nhãn năng lượng của phương tiện cung cấp các thông tin liên quan đến loại năng lượng sử dụng, mức năng lượng tiêu thụ và các thông tin liên quan của phương tiện; đồng thời cung cấp lượng điện năng tiêu thụ của xe.

Dự thảo nêu rõ: “Mức tiêu thụ năng lượng công bố không được nhỏ hơn 4% kết quả đo (nếu số lần thử nghiệm lớn hơn một lần thì kết quả đo là giá trị trung bình cộng của các lần thử) trong báo cáo tiêu chuẩn năng lượng tiêu thụ.

Thông tin công khai được duy trì trong thời gian cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe cung cấp loại xe đó ra thị trường…

.#VCCI #đề #xuất #quy #định #số #lần #kiểm #tra #hàng #năm #doanh #nghiệp #điện #dán #nhãn #năng #lượng

https://vneconomy.vn/vcci-de-nghi-quy-dinh-ro-so-lan-kiem-tra-doanh-nghiep-xe-dien-ve-dan-nhan-nang-luong-hang-nam.htm