Việc thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai ở Hà Nam còn hạn chế | BĐS

Việc thực thi pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai ở Hà Nam còn hạn chế

| BĐS

Theo kết luận, UBND tỉnh Hà Nam xác định tiền sử dụng đất đối với một số dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư theo phương pháp thặng dư, chỉ quy đổi tổng thu phát triển về giá trị hiện tại, tại mức thời điểm đánh giá tài sản mà không thực hiện bất kỳ chuyển đổi nào sang tổng chi phí phát triển.

Mặt khác, khi quy đổi tổng số tiền thu được từ phát triển đã áp dụng lãi suất chiết khấu không tương thích với lãi suất cho vay trung hạn bình quân tại thời điểm định giá đất của các ngân hàng thương mại đại chúng; tính cả thuế GTGT và tính lãi vay ngân hàng (tính vào lợi nhuận của nhà đầu tư) vào tổng chi phí phát triển khi xác định tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định tại Điều 6 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Luật thuế giá trị gia tăng, giảm số thuế sử dụng đất do ngân sách Nhà nước cấp.

Sau khi loại bỏ thuế GTGT trái luật, số tiền sử dụng đất tăng thêm tạm tính là 57.971,5 triệu đồng, gồm: Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đồng Văn Xanh 46.162,5 triệu đồng; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City (giai đoạn I) 8.254,9 triệu đồng; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phú Cường hơn 3.554,1 triệu đồng. Sau khi kết thúc thanh tra, chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Đồng Văn Xanh đã tạm nộp ngân sách nhà nước số tiền 20.000 triệu đồng.

Đọc thêm :  Vietracimex – Doanh nghiệp đa ngành hàng đầu Việt Nam | BĐS

Về sai phạm của từng dự án, Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Đối với Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đồng Văn Xanh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 970 ngày 01/7/2016 xác định tiền sử dụng đất đối với cả 04 khu đất, trong đó tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm năm 2016, không tuân thủ quy định về thời điểm xác định giá đất, vi phạm luật đất đai 2013.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới River Silk City còn 9.102,4 m2 thuộc giai đoạn II và III mặc dù đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 2714 ngày 10/12/2019. thời điểm thanh tra chưa xác định tiền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. gần 104.555,8 triệu đồng.

Còn dự án Cảng trung chuyển xuất nhập xăng dầu của Công ty TNHH Hải Linh, tại thời điểm thanh tra, dự án chưa được UBND tỉnh phê duyệt và xác định tiền thuê đất. Cục thuế tỉnh tùy theo mục đích và diện tích sử dụng đất thực tế để tạm xác định tiền thuê đất nộp hàng năm, chủ đầu tư đã thực hiện theo ý kiến ​​tư vấn của cơ quan thuế.

Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán và cho thuê Mường Thanh đã hoàn thành, đưa vào khai thác, thương mại từ tháng 6/2017, nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa có quyết định. chưa xác định được việc giao đất, cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính (thuế sử dụng đất, tiền thuê mặt bằng).

Đọc thêm :  Nhà ở công nhân mới đáp ứng được 30% nhu cầu | BĐS

Với diện tích khu đất xây dựng tòa nhà hỗn hợp là 4.343 m2, trong quá trình thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất, tạm xác định tiền sử dụng đất là 69.139,3 triệu đồng; Phần diện tích còn lại cơ quan thuế tạm thu tiền thuê đất hàng năm theo mục đích sử dụng đất. Chủ đầu tư đã nộp tiền thuế đất tạm tính hàng năm và tiền thuê mặt bằng nói trên vào ngân sách Nhà nước.

Tại dự án Khu du lịch Tam Chúc, theo báo cáo của UBND tỉnh, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 5/2015, tại thời điểm kiểm tra, UBND tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết. phương án xây dựng xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 (UBND) giao một phần diện tích đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án),

Từ thực trạng trên, kết luận nêu rõ “Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án”.

.#Việc #thực #thi #pháp #luật #về #quản #lý #sử #dụng #đất #đai #ở #Hà #Nam #còn #hạn #chế

https://vneconomy.vn/viec-chap-hanh-quy-dinh-cua-phap-luat-trong-quan-ly-su-dung-dat-tai-ha-nam-con-han-che.htm