Việt Nam phải chuẩn bị giải pháp trước khi áp thuế tối thiểu toàn cầu | BĐS

Việt Nam phải chuẩn bị giải pháp trước khi áp thuế tối thiểu toàn cầu

| BĐS

Cuối tháng 12/2022, Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua đề án áp thuế suất tối thiểu 15% từ năm 2024. Trong khu vực, Malaysia, Singapore hay Hong Kong (Trung Quốc) đang rục rịch chính thức áp dụng. . chính sách thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 và 2025. Các quốc gia có vốn đầu tư nước ngoài lớn vào Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đã ban hành các quy định về thuế mới hoặc công bố dự thảo báo cáo về cải cách thuế nhằm áp dụng từ năm tài chính 2024.

Tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu đối với Việt Nam đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, buộc các cơ quan chức năng phải có hành động kịp thời trước khi quá muộn.

CÁC GIẢI PHÁP XEM XÉT

Trước mắt, Việt Nam có thể xem xét giải pháp áp dụng Thuế quốc gia tối thiểu bổ sung đủ điều kiện (QĐMTT) để giành quyền thu phần thuế bổ sung trước các nước. Tóm lại, DMTT là một cơ chế quốc gia trong đó cách tính lợi nhuận còn lại và mức thuế tối thiểu được áp dụng tương đương với các quy định của trụ cột thứ hai theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đó là biện pháp mà một số nước như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Malaysia đã thông báo ý định áp dụng.

Đọc thêm :  Thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang thị trường Bangladesh | BĐS

Là một biện pháp phản ứng nhanh, việc áp dụng DM cũng cần được xem xét, do đó, nó chỉ nên được áp dụng cho các công ty liên quan đến trụ cột thứ hai, tức là các công ty của các công ty đa quốc gia có doanh thu hợp nhất hàng năm trên toàn thế giới hơn 750 triệu euro. Việc áp dụng cho tất cả các công ty có thể có tác động tiêu cực đến các công ty không nằm trong trụ cột thứ hai, hiện đang được hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi tại Việt Nam.

Để hạn chế những tác động tiêu cực đến thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam có thể xem xét ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi dựa trên chi phí để hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng ưu đãi. Thuế bị ảnh hưởng bởi trụ cột thứ hai. Hiện nay, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu tập trung vào các ưu đãi dựa trên thu nhập như ưu đãi thuế, miễn giảm thuế.

Ông Thomas McClelland.
Ông Thomas McClelland.

Khuyến khích bằng tiền có thể được thực hiện bằng cách hỗ trợ một phần chi phí của nhà đầu tư vào cơ sở vật chất, máy móc, nhà xưởng, nguồn nhân lực hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, sở hữu trí tuệ. Chính phủ của một số quốc gia ở Châu Á và Châu Âu đã đưa ra các ưu đãi bằng tiền mặt cho các công ty thực hiện các dự án ở một số khu vực nhất định. Đây được coi là biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực ưu tiên.

Đọc thêm :  Bỏ tiền tỷ mua căn hộ, cư dân lại không thể chuyển nhượng | BĐS

MONEY CHÀO: CỬA ĐẾN VIỆT NAM?

Ở Việt Nam, việc xem xét ưu đãi bằng tiền hoặc tương đương cần được cân nhắc cả về mặt lợi và mặt hại trong bối cảnh riêng của đất nước…

Hình thức khuyến khích tiền tệ cũng sẽ giúp tạo ra một nền tảng kinh tế ổn định, hạn chế sự dịch chuyển lợi nhuận hoặc đầu tư ngắn hạn như với hình thức khuyến khích dựa trên lợi nhuận. Mặc dù các ưu đãi bằng tiền có thể được trả trước từ ngân sách, nhưng chúng dễ ước tính hơn dựa trên giá trị khoản đầu tư, độc lập với kết quả kinh doanh của công ty và cũng có thể được thiết kế cho nhiều khoản thanh toán để phù hợp với kế hoạch ngân sách.

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI PHÁP

Tác động đối với ngân sách quốc gia là mối quan tâm lớn đối với các nước đang phát triển do hạn chế về ngân sách và khó khăn trong việc tạo ra các khoản thanh toán trước. Chưa kể việc đưa ra cơ chế ưu đãi mới có thể làm tăng thêm các thủ tục hành chính về mặt quản lý như thủ tục đề nghị hưởng ưu đãi, thủ tục phê duyệt, quản lý hành chính cũng như hậu kiểm thủ tục hành chính. bảo đảm cơ chế khuyến khích được thực hiện đúng mục tiêu, không thất thoát.

Nội dung bài viết đã được đăng trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số tháng 11-2023, phát hành ngày 13/03/2023. Mời độc giả đón đọc tiếp Cái này:

https://postenp.phaha.vn/chi-tiet-toa-soan/tap-chi-king-te-viet-nam

Việt Nam phải chuẩn bị giải pháp trước việc áp thuế tối thiểu toàn cầu - Ảnh 1

.#Việt #Nam #phải #chuẩn #bị #giải #pháp #trước #khi #áp #thuế #tối #thiểu #toàn #cầu

https://vneconomy.vn/viet-nam-can-chuan-bi-giai-phap-truoc-viec-ap-dung-thue-toi-thieu-toan-cau.htm