VSIP Nghệ An đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 500 ha | BĐS

VSIP Nghệ An đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 500 ha

| BĐS

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng Khu công nghiệp Thọ Lộc (Giai đoạn 1) trong khuôn khổ quy hoạch tổng thể Khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Công ty TNHH VSIP Nghệ An. làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 500 ha, không bao gồm diện tích đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Khu công nghiệp Thọ Lộc và đường N2 phía Đông Nam Khu kinh tế Nghệ An.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Ban Giám đốc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An yêu cầu nhà đầu tư kiểm tra, xác định chính xác mức vốn ‘tổng mức đầu tư dự án và quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư’. .

Về địa điểm thực hiện dự án, giao UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với nhà đầu tư xác định vị trí, ranh giới thực hiện dự án trong khuôn khổ quy hoạch đã được phê duyệt của Khu công nghiệp Thọ Lộc. có thẩm quyền chấp thuận và ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đọc thêm :  ‘The Me We Spirit’ của Kusto Home: Bản sắc riêng cùng giá trị độc đáo | BĐS

Ngoài dự án trên, Công ty TNHH VSIP Nghệ An. làm chủ đầu tư Khu công nghiệp VSIP Nghệ An là khu liên hợp công nghiệp, đô thị và dịch vụ với tổng diện tích 750 ha, trong đó có 370 ha đất công nghiệp. Tổng vốn của dự án sau khi điều chỉnh là 186,98 triệu USD, trong đó vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 khu công nghiệp là 63,9 triệu USD; vốn đầu tư khu đô thị và dịch vụ giai đoạn 1, 2 và 3 là 123,08 triệu USD.

Tháng 12/2022, KCN VSIP Nghệ An thu hút 38 dự án đầu tư (trong đó có 18 dự án FDI) với diện tích cho thuê 227,44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 86,4%.

Tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.118 tỷ đồng, có 29 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 24 dự án đầu tư đã đi vào hoạt động.

.#VSIP #Nghệ #đầu #tư #hạ #tầng #khu #công #nghiệp

https://cafef.vn/vsip-nghe-an-dau-tu-ha-tang-khu-cong-nghiep-rong-500ha-20230209150633025.chn