XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU | làm thế nào


XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU | mẹo thường xuyên

Nghiên tương hỗ với một kích thước mẫu càng lớn sẽ càng thể hiện được tính chất của tổng thể nhưng lại tốn nhiều thời kì và tiền bạc. Do vậy, việc chọn một kích thước mẫu thích ứng là rất quan trọng.

quý anh chị đang xem: Xác định kích thước mẫu

*

Kích thước mẫu (cỡ mẫu) của nghiên tương hỗ càng lớn, sai số trong những ước lượng sẽ càng thấp, kinh nghiệm đại diện cho tổng thể càng cao. Tuy nhiên, việc thu thập cỡ mẫu lớn sẽ làm tiêu tốn nhiều thời kì, công sức, tiền Bạc Bẽo ở toàn bộ các khâu từ thu thập, kiểm tra, phân tích. Do đó việc chọn kích thước mẫu cần phải được xem xét một cách sở hữu suy xét để mọi thứ được thăng bằng và hiệu quả. Sự lựa chọn cỡ mẫu sẽ phụ thuộc vào:
Độ tin cậy cần sở hữu của dữ liệu. tức là mức độ chính xác là rằng các đặc thù của cỡ mẫu được chọn phải khái quát được cho đặc thù tổng thể.Sai số mà nghiên tương hỗ sở hữu thể chấp nhận được. này là độ chính xác người ta yêu cầu cho bất ký ước lượng được thực hiện trên mẫu.Các loại kiểm định, phân tích sẽ thực hiện. một trong những kỹ thuật thống kê yêu cầu cỡ mẫu phải đạt một ngưỡng nhất định thì những ước lượng mới sở hữu ý nghĩa.Kích thước của tổng thể. Mẫu nghiên tương hỗ sẽ rất cần chiếm một tỷ lệ nhất định so với kích thước của tổng thể.

2. Xác định cỡ mẫu theo phương pháp phân tích

Việc xác định cỡ mẫu theo ước lượng tổng thể thường yêu cầu cỡ mẫu lớn. Tuy nhiên, nhà nghiên tương hỗ lại sở hữu quỹ thời kì giới hạn và nếu ko sở hữu nguồn tài chính tài trợ thì kinh nghiệm lấy mẫu theo ước lượng tổng thể sẽ khó sở hữu thể thực hiện. Do đó, các nhà nghiên tương hỗ thường sử dụng công thức lấy mẫu dựa vào phương pháp định lượng được sử dụng để phân tích dữ liệu. Hai phương pháp yêu cầu cỡ mẫu lớn thông thường là hồi quy và phân tích tác nhân khám phá (EFA).

a. Công thức lấy mẫu theo EFA

N = 5 * số biến giám sát tham gia EFA

Theo Hair và cùng với sự (2014) , kích thước mẫu tối thiểu để sử dụng EFA là 50, tốt hơn là từ 100 trở lên trên. Tỷ lệ số quan sát trên một biến phân tích là 5:1 hoặc 10:1, một trong những nhà nghiên tương hỗ nghĩ rằng tỷ lệ này nên là 20:1. “Số quan sát” hiểu một cách giản dị là số phiếu khảo sát hợp lệ cần thiết; “biến giám sát” là một câu hỏi giám sát trong bảng khảo sát.

Ví dụ, nếu bảng khảo sát của người ta sở hữu 30 câu hỏi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ (tương ứng với 30 biến quan sát thuộc các tác nhân khác nhau), 30 câu này được sử dụng để phân tích trong một lần EFA. Áp dụng tỷ lệ 5:1, cỡ mẫu tối thiểu sẽ là 30 × 5 = 150, nếu tỷ lệ 10:1 thì cỡ mẫu tối thiểu là là 30 × 5 = 300. Kích thước mẫu này lớn hơn kích thước tối thiểu 50 hoặc 100, vì vậy người ta cần cỡ mẫu tối thiểu để thực hiện phân tích tác nhân khám phá EFA là 150 hoặc 300 tùy tỷ lệ lựa chọn dựa trên kinh nghiệm sở hữu thể khảo sát được.

b. Công thức lấy mẫu theo hồi quy

N = 50 + 8*số biến độc lập tham gia hồi quy

so với kích thước mẫu tối thiểu cho phân tích hồi quy, Green (1991) đưa ra hai trường hợp. Trường hợp một, nếu mục đích phép hồi quy chỉ đánh giá mức độ thích ứng tổng quát của quy mô như R2, kiểm định F … thì cỡ mẫu tối thiểu là 50 + 8m (m là số lượng biến độc lập thường xuyên còn gọi là predictor tham gia vào hồi quy).

Trường hợp hai, nếu mục đích muốn đánh giá các yếu ớt tố của từng biến độc lập như kiểm định t, hệ số hồi quy … thì cỡ mẫu tối thiểu nên là 104 + m (m là số lượng biến độc lập). Lưu ý rằng, m là số biến độc lập người ta đưa vào phân tích hồi quy, ko phải là số biến quan sát thường xuyên số câu hỏi của nghiên tương hỗ.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 1 1 Unit 1 Friendship sở hữu Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Unit một số 2 sở hữu Đáp Án

Giả sử người ta xây dựng bảng khảo sát gồm 4 biến độc lập (4 thang đo), mỗi thang đo biến độc lập này được giám sát bằng 5 câu hỏi Likert (5 biến quan sát), như vậy tổng cùng người ta sở hữu 20 biến quan sát. Sau bước phân tích EFA, 4 thang đo này vẫn giữ nguyên như lý thuyết bước đầu, điều này đồng nghĩa sở hữu 4 biến độc lập sẽ được sử dụng cho phân tích hồi quy, tức m = 4 ko phải m = 20.

*

Harris (1985) nghĩ rằng cỡ mẫu thích ứng để chạy hồi quy đa biến phải bằng số biến độc lập cùng thêm không nhiều nhất là 50. Ví dụ, phép hồi quy sở hữu 4 biến độc lập tham gia, thì cỡ mẫu tối thiểu phải là 4 + 50 = 54. Hair và cùng với sự (2014) nghĩ rằng cỡ mẫu tối thiểu nên theo tỷ lệ 5:1, tức là 5 quan sát cho một biến độc lập. Như vậy, nếu sở hữu 4 biến độc lập tham gia vào hồi quy, cỡ mẫu tối thiểu sẽ là 5 x 4 = 20.

Tuy nhiên, 5:1 chỉ là cỡ mẫu tối thiểu cần đạt, để kết quả hồi quy sở hữu ý nghĩa thống kê cao hơn, cỡ mẫu lý tưởng nên theo tỷ lệ 10:1 hoặc 15:1. Riêng với trường hợp sử dụng phương pháp đưa biến vào tuần tự Stepwise trong hồi quy, cỡ mẫu nên theo tỷ lệ 50:1.

Nếu một bài nghiên tương hỗ sử dụng kết hợp nhiều phương pháp xử lý thì sẽ lấy kích thước mẫu cần thiết lớn nhất trong những phương pháp. Ví dụ, nếu bài nghiên tương hỗ vừa sử dụng phân tích EFA và vừa phân tích hồi quy. Kích thước mẫu cần thiết của EFA là 200, kích thước mẫu cần thiết của hồi quy là 100, người ta sẽ chọn kích thước mẫu cần thiết của nghiên tương hỗ là 200 hoặc từ 200 trở lên trên. Thường người ta sử dụng phân tích EFA cùng với phân tích hồi quy trong cùng một bài luận văn, một bài nghiên tương hỗ. EFA luôn đòi hỏi cỡ mẫu lớn hơn rất nhiều so với hồi quy, chính vì vậy người ta sở hữu thể sử dụng công thức tính kích thước mẫu tối thiểu cho EFA làm công thức tính kích thước mẫu cho nghiên tương hỗ.

Cũng lưu ý rằng, đây là cỡ mẫu tối thiểu, nếu người ta sử dụng cỡ mẫu lớn hơn kích thước tối thiểu, nghiên tương hỗ sẽ càng sở hữu giá trị.

Xem thêm: Top 10 Phim Trở Lại Quá Khứ thường xuyên Nhất Màn Ảnh Trung, Phim Trở Lại Quá Khứ Full Vietsub

Từ khóa:công thức tính cỡ mẫu, các tính cỡ mẫu, cách xác định mẫu nghiên tương hỗ, xác định kích thước mẫu.XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC MẪU | mẹo thường xuyên

 Liên kết thường xuyên : tin showbiz, hướng dẫn cách làm, share tips, showbiz US, tin bất động sản, how to make