Bán nhầm nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi nhà và hoàn tiền cho người mua | BĐS

Bán nhầm nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi nhà và hoàn tiền cho người mua

| BĐS

Bộ Xây dựng vừa nhận được đơn kiến ​​nghị của cử tri với nội dung xem xét xử lý nghiêm các sai phạm trong việc mua bán nhà công vụ không đúng đối tượng, đồng thời cần có những chủ trương phù hợp, hợp lý hơn. chính sách để công nhân, người lao động nghèo tiếp cận các dự án nhà ở xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết việc xử lý tình trạng đối tượng mua nhà ở xã hội chưa đúng quy định, Bộ đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16. /2022/NĐ.-CP ngày 28/01/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 6 Điều 64 quy định cụ thể các hành vi vi phạm về bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội cho các đối tượng xấu theo quy định và biện pháp khắc phục. , là buộc thu hồi nhà ở xã hội và buộc hoàn trả tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho bên mua, bên thuê mua.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng có văn bản đôn đốc các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các vi phạm trong việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm :  Kiến nghị cân nhắc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư | BĐS

Cũng về chủ trương, chính sách để người lao động nghèo, công nhân tiếp cận các dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng thông tin: Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện nỗ lực tạo nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp , bao gồm cả những người lao động và người nghèo đang lao động gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà ở như:

Luật Nhà ở 2014; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP); Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Theo đó, Mục 49 Luật Nhà ở 2014 quy định 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (gồm công nhân, lao động nghèo).

Người thu nhập thấp (bao gồm cả công nhân và lao động nghèo) có quyền mua, thuê nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, nơi cư trú và thu nhập (khoản 1 mục 51 về nhà ở 2014).

Ngoài ra, người thu nhập thấp được nhà nước hỗ trợ vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, là tổ chức cho vay do nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. 1 và 4 điều 50 luật nhà ở 2014).

Đọc thêm :  Quảng Trị yêu cầu công ty thuộc FLC chấm dứt dự án chậm tiến độ | BĐS

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm chính về pháp luật nhà ở và nghiên cứu sửa đổi. Vì vậy, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp để góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp tại các đô thị, tạo nhiều khả năng tiếp cận và mua, thuê , thuê được nhà trọ, ổn định cuộc sống, yên tâm “an cư lạc nghiệp”.

.#Bán #nhầm #nhà #ở #xã #hội #sẽ #bị #thu #hồi #nhà #và #hoàn #tiền #cho #người #mua

https://vneconomy.vn/ban-nha-o-xa-hoi-khong-dung-doi-tuong-se-bi-thu-hoi-nha-va-hoan-tien-cho-ben-mua.htm