Bình Dương sẽ có gần 42.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025 | BĐS

Bình Dương sẽ có gần 42.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2025

| BĐS

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030.

Như vậy, mục tiêu đến năm 2025, diện tích ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 33,5 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực thành thị là 34,0 m2 sàn/người và khu vực nông thôn là 29,64 m2 sàn/người; diện tích ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Đến năm 2030, diện tích ở bình quân đầu người phấn đấu đạt 42,0 m2 sàn/người (khu vực đô thị 43,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn 33,0 m2 sàn/người) ); duy trì mục tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Đặc biệt đến năm 2025, tỉnh đang phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố lên 99,9% (trong đó khu vực thành thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 99,8%). Đến năm 2030, đưa chất lượng nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 100%, không còn nhà thiếu kiên cố, đơn sơ. Đến năm 2045, đảm bảo chất lượng nhà ở đạt 100% kiên cố và bán kiên cố, không phát sinh nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ.

Theo địa phương, giai đoạn 2021-2025 sẽ phát triển thêm 16.424.360 m2 sàn thương mại và nhà ở tại các dự án khu đô thị và nhà ở, tương đương 104.053 căn nhà ở; phát triển thêm 1.890.000 m2 nhà ở xã hội, tức khoảng 42.000 căn hộ; sự phát triển đã tăng thêm 963.223 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư, tương đương với khoảng 4.913 căn nhà.

Đọc thêm :  TP.HCM đổi tên hàng loạt hạng mục hạ tầng giao thông | BĐS

đồng thời khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở. Đến năm 2021-2025, diện tích sàn xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tăng thêm 6.000.000 m2, tương đương khoảng 40.000 căn nhà. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo chương trình mục tiêu như hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có nhà ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu giai đoạn này, tỉnh Bình Dương tuyên bố tổng nguồn vốn phát triển nhà ở là 220.476 tỷ đồng, tổng diện tích đất ở dành cho phát triển nhà ở là 5.984,4 ha.

Trong khi đó, giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến ​​phát triển thêm 33.687.262 m2 sàn thương mại và nhà ở tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, tương đương 218.140 căn nhà xây mới; phát triển thêm 2.100.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương 42.000 căn nhà ở xây mới; phát triển thêm 1.788.768 m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư, tương đương khoảng 9.764 căn nhà.

Mặt khác, nó cũng khuyến khích người dân tự xây dựng, cải tạo nhà ở. Đến năm 2026 – 2030, diện tích sàn xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tăng thêm 7.500.000 m2, tương đương khoảng 50.000 căn nhà. Tiếp tục hỗ trợ nhà ở thông qua các chương trình mục tiêu…

Đọc thêm :  Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án 'rửa tiền’ ở Lào Cai | BĐS

Kết quả, tổng nguồn vốn phát triển nhà ở là 431,309 tỷ đồng; tổng diện tích đất ở phát triển nhà ở là 6.174,1 ha.

.#Bình #Dương #sẽ #có #gần #căn #nhà #ở #xã #hội #giai #đoạn

https://cafef.vn/binh-duong-se-co-gan-42000-can-nha-o-xa-hoi-trong-giai-doan-2021-2025-20221224074523001.chn