Hà Nội siết chặt hành vi ‘khai gian’ thuế | Tin bất động sản 24h


Hà Nội siết chặt hành vi ‘khai gian’ thuế | Tin bất động sản 24h

Thông tin từ Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, thời kì qua, làm việc và công tác vận hành thuế so với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Cục Thuế Hà Nội đang đạt được kết quả nhất định, góp phần hoàn thành dự toán thu của thành phố, thể hiện ở tỷ lệ số hồ sơ mang kê khai giá trị BĐS chuyển nhượng cao hơn giá BĐS do UBND thành phố quy định năm 2021 đang tăng so với năm 2022, tương ứng với đó, số tiền thuế kê khai năm 2021 tăng so với năm 2022 cả về số tuyệt đối lẫn số tỷ lệ.

Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng thường xuyên trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế ko thích ứng với thực tế tính sổ giao dịch mang đến kê khai thiếu các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Luật vận hành thuế, hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá tính sổ giao dịch thực tế nhằm mục đích mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi trốn thuế.

Để đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá thể nộp thuế, tránh thất thu thuế so với hoạt động kinh doanh bất động sản, hiện nay, cơ thuế quan đang tích cực nghiên cứu vớt, tư vấn với các cơ quan công dụng sửa đổi, bổ sung cập nhật cập nhật đồng điệu các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan đến căn cứ tính thuế thu nhập cá thể, lệ phí trước bạ và thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường làm việc và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc thù là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm so với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết, thông qua các phương thức như: phát “Thư ngỏ” tại Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan “Một cửa”; đăng tải các bài báo trên website của Cục Thuế, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, cổng thông tin điện tử quận/huyện/thị xã…

đặc thù, cơ thuế quan theo ý mình phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn: tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai đúng thực tế giá mua bán trong số tính sổ giao dịch chuyển nhượng bất động sản (Ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp mang văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội và các tổ chức trên địa bàn Thành phố về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, tính sổ giao dịch nhằm mục đích chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản).

mặt kia cơ thuế quan sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong làm việc và công tác vận hành thuế so với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Sẽ xử lý nghiêm so với các hành vi vi phạm

Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ thuế quan thực hiện xử lý vi phạm hành chính so với các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế chưa đến mức truy cứu vớt trách nhiệm hình sự theo quy định tại Luật vận hành thuế.

so với các trường hợp mang dấu hiệu tội phạm, cơ thuế quan sẽ phối hợp với các cơ quan mang thẩm quyền về khảo sát theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 để xử lý nghiêm so với hành vi trốn thuế theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác mang liên quan.

#Hà #Nội #siết #chặt #hành #khai #gian #thuế
Hà Nội siết chặt hành vi ‘khai gian’ thuế | Tin bất động sản 24h