Hà Tĩnh tăng cường quản lý đấu giá quyền sử dụng đất | BĐS

Hà Tĩnh tăng cường quản lý đấu giá quyền sử dụng đất

| BĐS

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát quy định về giá thị trường.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức liên quan về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương và tổ chức đấu giá tài sản.

Qua thanh tra cho thấy, việc đấu giá quyền sử dụng đất đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thị trường BĐS Hà Tĩnh qua các phiên đấu giá cuối tháng 5, đầu tháng 6/2022 có dấu hiệu “hạ nhiệt”, một số phiên đấu giá không hoàn thành kế hoạch đã lập.

Tuy nhiên, hoạt động đấu giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nghị định, thủ tục tổ chức đấu giá hàng hóa cấu thành quyền sử dụng đất trong một số trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Thông tư liên tịch số 4/4/2015) của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Đọc thêm :  Động lực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản | BĐS

Việc đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ, thiếu khách quan, có trường hợp còn mang tính hình thức; công tác giám sát không thường xuyên, thiếu chặt chẽ, lỏng lẻo; một số tổ chức đấu giá thực hiện chưa nghiêm túc, chặt chẽ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, các quy định về quy chế đấu giá, thông báo công khai, tiền đặt trước.

Năng lực hoạt động của một số đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản còn hạn chế; Còn có hiện tượng chạy theo lợi nhuận, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

tình trạng thông đồng, dìm giá giữa người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản tuy đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương…

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân chủ yếu như: Việc triển khai, thực thi pháp luật về đấu giá ở một số nơi còn chưa nghiêm; một số tổ chức, cá nhân sở hữu tài sản thiếu trách nhiệm trong việc giám sát việc bán đấu giá tài sản; Tình trạng thông đồng ép giá, bán phá giá diễn ra khá tinh vi, phức tạp, kiểm tra thông thường khó phát hiện…

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm.

Đọc thêm :  Hơn 1.700 tỷ đồng xây dựng cầu kết nối Bắc Ninh và Hải Dương | BĐS

Để chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và hoạt động của các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đấu giá thực hiện đúng trình tự, thủ tục. thủ tục bán đấu giá bất động sản theo quy định…

Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính nhanh chóng phát hiện các hành vi đồng lõa, bao che sai phạm về đấu giá, định giá tài sản để kiến ​​nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhằm bảo đảm sự trong sạch của sự việc.

Công an tỉnh tăng cường phát hiện, ngăn chặn các tổ chức, cá nhân, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền chi phối cuộc đấu giá và hành vi cản trở của người tham gia đấu giá.

Ủy ban nhân dân các quận, thành phố, thị xã khuyến khích lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến để bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả.

Trong việc lập, phê duyệt phương án đấu giá không đặt thêm điều kiện, yêu cầu đối với người tham gia đấu giá làm hạn chế việc đăng ký tham gia đấu giá.

Tiến hành các biện pháp ngăn chặn, xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản. Củng cố hiểu biết về trách nhiệm của các thành viên tham gia giám sát.

Đọc thêm :  Bộ sưu tập đặc biệt tại The Classia - không gian sống đậm dấu ấn cá nhân | BĐS

Các tổ chức đấu giá bất động sản của tỉnh giám sát chặt chẽ điều kiện của người tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

.#Hà #Tĩnh #tăng #cường #quản #lý #đấu #giá #quyền #sử #dụng #đất

https://vneconomy.vn/ha-tinh-tang-cuong-quan-ly-dau-gia-quyen-su-dung-dat.htm