Khánh Hòa chuẩn bị công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nha Trang, Vân Phong | BĐS

Khánh Hòa chuẩn bị công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nha Trang, Vân Phong

| BĐS

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, nhân dịp kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 – 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2023), Ủy ban dự kiến ​​tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư để công bố các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giới thiệu, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030. UBND tỉnh đã kiến ​​nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) hỗ trợ tỉnh nhanh chóng hoàn thành thẩm định, trình Bộ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Các quy hoạch dự kiến ​​được công bố tại hội nghị gồm: quy hoạch vùng tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn 2050 và Quy hoạch chung Khu đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

Khánh Hòa sắp công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nha Trang và Vân Phong - Ảnh 1.

Nhiều dự án đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong

Hội nghị sẽ trình bày, quảng bá kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó giới thiệu các nền tảng và công cụ hỗ trợ xúc tiến đầu tư.

Đọc thêm :  PVN đề xuất Chính phủ cho xây tổ hợp lọc và dự trữ dầu gần 18,5 tỷ USD | BĐS

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, đối với vốn đầu tư ngoài ngân sách, tỉnh vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút các dự án mới cũng như giải quyết các dự án cũ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 111 dự án chậm triển khai, chậm triển khai, riêng TP Nha Trang có 40 dự án.

Vì vậy, đến năm 2023, sở đặt ra mục tiêu sau khi các đồ án quy hoạch lớn được phê duyệt sẽ đẩy mạnh thu hút các dự án lớn, phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Khánh Hòa đề ra. Hòa. tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Khánh Hòa sắp công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nha Trang và Vân Phong - Ảnh 2.

Vùng Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng là trung tâm điện khí hóa quốc gia

Trong quý I-2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo, tham mưu UBND phương án xử lý đối với từng nhóm dự án. Đối với nhóm dự án ngoài ngân sách chờ thẩm định đất đai, sở kiến ​​nghị UBND tỉnh lập hồ sơ, phương án đẩy nhanh tiến độ thẩm định đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai nhanh.

Theo Kỳ Nam

công nhân

.#Khánh #Hòa #chuẩn #bị #công #bố #điều #chỉnh #quy #hoạch #chung #đô #thị #Nha #Trang #Vân #Phong

https://cafef.vn/khanh-hoa-sap-cong-bo-dieu-chinh-quy-hoach-chung-nha-trang-van-phong-20230131202156213.chn