Kiểm soát chặt việc sử dụng nhà, đất công vào mục đích thương mại | BĐS

Kiểm soát chặt việc sử dụng nhà, đất công vào mục đích thương mại

| BĐS

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 1076/BTC-QLCS gửi các Bộ, Tổng cục, địa phương về việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Do đó, Bộ Tài chính đã yêu cầu tập trung thanh tra việc sử dụng tài sản công như nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê liên doanh, liên kết.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh. xác minh việc sử dụng tài sản công như nhà, đất. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm và chấm dứt ngay các trường hợp kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết vi phạm các quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, các tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà đất tại địa phương quản lý tổng số 87.664 cơ sở nhà đất, với tổng diện tích là 23.706.619 m2, tổng diện tích sàn là 5.237.139,6 m2. Trong đó, diện tích đất ở là 21.983.544 m2, diện tích đất ở là 4.334.122,3 m2, diện tích đất ngoài nhà ở là 21.535.047,3 m2, diện tích nhà ngoài đất ở là 1.215.112,6 m2.

Đọc thêm :  Long Biên: Tầm nhìn triển vọng của dự án cao cấp Sunshine Green Iconic | BĐS

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Ủy ban giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, bao gồm cả việc sử dụng tài sản công tại đơn vị, tổ chức sự nghiệp công lập để kinh doanh, cho thuê. , liên doanh.

Theo Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất công hiện nay gặp một số khó khăn, vướng mắc nhất định.

Ví dụ, không có chính sách hướng dẫn cụ thể để kiểm soát nhu cầu về nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

Việc duy tu, sửa chữa nhà tập thể trước đây bán cho các hộ ở tầng trệt, còn các tầng trên vẫn thuộc sở hữu nhà nước, hiện Sở Xây dựng cho thuê, khó sửa chữa do chi phí cao, nhiều chủ chịu, cơ chế chính sách hiện hành chưa có quy định chi tiết.

Hiện nay, chưa có cơ chế, hành lang pháp lý rõ ràng để giao cho các công ty kinh doanh nhà là công ty cổ phần quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê và nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm :  Chủ đầu tư KLB vinh danh các đại lý xuất sắc phân phối Feliz Homes | BĐS

Đặc biệt, ở các địa phương hiện nay còn tồn tại một số quỹ nhà đất do chế độ cũ tiếp quản hoặc quỹ nhà đất được xác lập sở hữu toàn dân hoặc quỹ nhà đất đã được bán các nhà đầu tư vào các khu vực khác, các khu đô thị mới, v.v.

Tuy nhiên, do chưa có cơ chế đặc thù nên chưa có sự đồng thuận giữa các địa phương để quản lý, sử dụng, khai thác quỹ đất này.

Cụ thể, một số địa phương tổ chức đấu giá cho thuê, một số khác thì không; Có địa phương ban hành bảng giá cho thuê nhà, đất không, có địa phương không?

Ngoài ra, việc điều chỉnh giá thuê còn thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời và điều chỉnh theo thị trường…

.#Kiểm #soát #chặt #việc #sử #dụng #nhà #đất #công #vào #mục #đích #thương #mại

https://vneconomy.vn/quan-chat-viec-dung-nha-dat-cong-vao-muc-dich-kinh-doanh.htm