Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch Khu phức hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị chưa phù hợp. | BĐS

Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch Khu phức hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị chưa phù hợp.

| BĐS

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến ​​về nội dung đồ án quy hoạch phân khu Khu phức hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại thị trấn Quảng Lạc, thị xã Lạng Sơn và Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Như sau:

Trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1055 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng tại Quyết định số 1055. UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND Khu phát triển Khu phức hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, Thị trấn Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc được xác định là địa bàn miền núi, không thuộc vùng phát triển của Khu kinh tế Đồng Đăng – Lạng Sơn và TP Lạng Sơn; Các giới hạn, tính chất và kích thước của dân số vẫn chưa được xác định.

Vì vậy, theo Bộ Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu nêu trên là chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, điều chỉnh quy hoạch chung TP. .Lạng Sơn đến năm 2025.

Đọc thêm :  Mặt bằng bán lẻ: Thương hiệu Nhật, Hàn “phủ sóng” tại TP.HCM | BĐS

“UBND tỉnh Lạng Sơn đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Lạng Sơn đến năm 2025 theo Quyết định số 1543, trong đó có nội dung điều chỉnh không phù hợp với ranh giới kinh tế Đồng Đăng – Lạng Sơn. Quy hoạch chung xây dựng vùng đến năm 2030 cũng như việc UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu (Quyết định số 738 ngày 26/4/2022) chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, chưa đảm bảo sự đồng thuận giữa các cấp quy hoạch và chưa chưa phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch đô thị”, Bộ Xây dựng nêu, đồng thời kiến ​​nghị:

UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến ​​sẽ sớm lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đến năm 2030, làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Lạng Sơn và các quy hoạch phân khu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Được biết, ngày 26/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu Khu liên hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và của đô thị Hà Nội. xã Lạc, thị xã Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc tỷ lệ 1/2000 có diện tích đất nghiên cứu phát triển là 690,3 ha; quy mô dân số được dự đoán là 6.000 đến 11.000.

Đọc thêm :  Nhà đầu tư chuộng phân khúc bất động sản nào? | BĐS

Mục đích nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 và đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, đồng thời hình thành khu phức hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và đầy đủ tiện ích để tạo thành một điểm du lịch hấp dẫn; phát triển và hình thành quỹ đất phù hợp cho việc vận hành và phát triển các khu dân cư, hình thành hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với nhu cầu sử dụng…

.#Lạng #Sơn #phê #duyệt #quy #hoạch #Khu #phức #hợp #dịch #vụ #sân #golf #lịch #sinh #thái #nghỉ #dưỡng #và #đô #thị #chưa #phù #hợp

https://vneconomy.vn/lang-son-duyet-quy-hoachto-hop-dich-vu-san-golf-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-va-do-thi-la-chua-phu-hop.htm