Người dân có quyền góp ý thay đổi luật đất đai như thế nào? | BĐS

Người dân có quyền góp ý thay đổi luật đất đai như thế nào?

| BĐS

Chiều 13-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc lấy ý kiến ​​nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. Quá trình thu thập phản hồi sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Đối tượng tư vấn bao gồm người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; các bộ, ngành; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước, cơ quan nhà nước ở địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu…

Việc tổ chức lấy ý kiến ​​nhân dân thông qua các hình thức: Lấy ý kiến ​​trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan thông tấn báo chí; Điều tra xã hội học về nội dung chính sách và tác động của chính sách trong dự luật…

Nội dung lấy ý kiến ​​toàn bộ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm. Cụ thể, việc lấy ý kiến ​​liên quan đến nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp, tiêu chuẩn, điều kiện thu hồi đất; việc tạo lập, thành lập khu tái định cư; hình thức thu thập thông báo và trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng; nguyên tắc thi hành pháp luật; quyền và trách nhiệm của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế chính sách tài chính, giá đất; địa chính, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai…

Đọc thêm :  Kinh tế TP.HCM năm 2022 – 2023 còn dư địa phát triển | BĐS

Các ý kiến ​​đóng góp của nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan và nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn chỉnh Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) báo cáo Quốc hội.

Ủy ban Kinh tế (cơ quan chủ trì thẩm tra) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến ​​và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

.#Người #dân #có #quyền #góp #thay #đổi #luật #đất #đai #như #thế #nào

https://cafef.vn/nguoi-dan-duoc-quyen-gop-y-kien-sua-luat-dat-dai-nhu-the-nao-20221213205441675.chn