Phân bổ gần 640 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm | BĐS

Phân bổ gần 640 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm

| BĐS

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, dự kiến ​​tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 756.111.862 tỷ đồng (không bao gồm chi đầu tư phát triển dự kiến ​​6.753 tỷ đồng) so với mức phân bổ theo Nghị quyết số 70/2022/QH15 năm 2018 của Bộ Tài chính /11/2022 về việc phân bổ dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao), trong đó vốn trong nước là 727.111,86 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng đồng.

PHÂN PHỐI ĐẠT 90% KẾ HOẠCH

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 1, tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giao năm 2023 là 638.613.081 tỷ đồng, đạt 90,32% kế hoạch đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ giao (707.044.198 tỷ đồng).

Loại trừ số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được các địa phương giao tăng thêm 36.180,476 tỷ đồng, thì tổng số vốn được giao là 602.432,605 tỷ đồng, đạt 85,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, tổng số vốn chưa bố trí là 104.611,593 tỷ đồng, đạt 14,80% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, vốn chưa phân bổ của các bộ, cơ quan trung ương là 22.751,426 tỷ đồng, bằng 11,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước là 21.682,581 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 21.682,581 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 21.682,581 tỷ đồng). 21.682,581 tỷ (1.068,845 tỷ đồng).

Đọc thêm :  Hàng trăm nghìn môi giới bất động sản bất ngờ “mất việc” | BĐS

Số vốn chưa bố trí tại các địa phương là 81.860,167 tỷ đồng, bằng 15,96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (vốn trong nước 79.951,771 tỷ đồng, vốn nước ngoài 1.908,396 tỷ đồng). .

Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ vốn chưa giao khá cao, như: Hải Phòng (100%), Ninh Bình (100%), Văn phòng Trung ương Đảng (80,2%) .

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, đối với vốn ngân sách trung ương (không bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia), giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư. Đến năm 2023, còn 14/33 bộ, cơ quan trung ương và 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí không hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, theo quan sát từ tháng đầu tiên của năm 2023, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã quyết liệt phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, làm tiền đề để giải ngân lượng vốn ngân sách kỷ lục trong năm. .

NHIỀU CÂU HỎI TRONG GIẢI

Theo lý giải của Bộ Tài chính, nguyên nhân chưa bố trí được vốn quốc gia chủ yếu là do các dự án chưa thông qua thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để trao kế hoạch đầu tư chi tiết, trong đó chủ yếu là các dự án đầu tư theo dự án. thuộc chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Đọc thêm :  Cơ hội cho ngành hàng không “cất cánh” | BĐS

“Vốn nước ngoài chưa phân bổ còn do chưa hoàn tất thủ tục ký kết thỏa thuận vay, chưa ký kết thỏa thuận vay với bên cho vay hoặc xin ý kiến ​​của bên cho vay để hoàn tất thủ tục sử dụng phần vốn dư”, Bộ trưởng cho biết. Bộ Tài chính cho biết thông tin chính.

Về nguồn thu cân đối NSĐP, 32/63 địa phương giao kế hoạch cân đối NSĐP tăng so với phân cấp của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn thu tiền đất, tăng thu xổ số kiến ​​thiết, nguồn địa phương có nhu cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 18/63 địa phương chưa bố trí đủ kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Nguyên nhân do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa bố trí hết vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất và vượt ngân sách địa phương.

Về vốn kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, đến hết tháng 1, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch vốn của 39/48 địa phương.

Hiện có 16/39 địa phương đã phân bổ chi tiết vốn tài sản trong danh mục dự án, nhưng còn 9/16 địa phương chưa giao đủ kế hoạch vốn; Chỉ có 23/39 địa phương giao vốn cho các đơn vị trực thuộc, trong đó có 8/23 địa phương không giao đủ kế hoạch vốn.

Đọc thêm :  Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire bàn giao nhà ‘đẹp như resort’ | BĐS

Qua quá trình kiểm tra, rà soát việc phân bổ kế hoạch vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính nhận thấy còn những vấn đề tồn đọng, như: bố trí vốn cho một số công trình, dự án chưa đủ điều kiện giải ngân.

Theo đó, “dự án khởi công mới chưa có quyết định đầu tư; dự án sẵn sàng đầu tư chưa có dự toán sẵn sàng đầu tư; bố trí nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội cho một số dự án không thuộc danh mục sử dụng vốn các dự án thuộc chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội…”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ Tài chính có văn bản gửi các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết theo quy định để làm cơ sở nhập dự toán và theo dõi thanh toán các dự án.

.#Phân #bổ #gần #nghìn #tỷ #đồng #vốn #đầu #tư #công #trong #tháng #đầu #năm

https://vneconomy.vn/phan-bo-gan-640-000-ty-dong-von-dau-tu-cong-trong-thang-dau-nam.htm