Thanh Hóa: Vì sao đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 40% kế hoạch? | BĐS

Thanh Hóa: Vì sao đấu giá quyền sử dụng đất chỉ đạt 40% kế hoạch?

| BĐS

Theo danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh có 708 dự án (MBQH) với tổng diện tích đất đấu giá 720,7 ha; ước tính số tiền sử dụng đất là 16.660 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ chi phí thu dọn mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 9.945,9 tỷ đồng).

VÌ SAO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHỈ HOÀN THÀNH 40% KẾ HOẠCH?

Trong năm đã thực hiện đấu giá 223 dự án với tổng diện tích 89,5 ha; tổng số tiền trúng đấu giá là 6.794,4 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch. Các địa phương thu lợi nhiều nhất từ ​​đấu giá quyền sử dụng đất là: huyện Quảng Xương (1.263,4 tỷ đồng), huyện Hoằng Hóa (775,7 tỷ đồng), thị xã Sầm Sơn (709,5 tỷ đồng), thị trấn Nghi Sơn (689,5 tỷ đồng). .

Việc đấu giá quyền sử dụng đất của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa được thực hiện theo danh mục dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh tính đến ngày 5/12/2022 là 6.794,4 tỷ đồng, đạt 40,8% kế hoạch UBND tỉnh giao. Hầu hết các dự án đấu giá quyền sử dụng đất chỉ tổ chức đấu giá từng phần trong danh mục các dự án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt, các địa phương vẫn tiếp tục tổ chức đấu giá theo phương án đã được phê duyệt để mang lại số thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Đọc thêm :  Đà Nẵng: 1.389 căn nhà ở xã hội ngoài ngân sách nhà nước đủ điều kiện bán | BĐS

Trong văn bản của mình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến việc đấu giá đất tại khu vực chưa hoàn thành kế hoạch đã lập.

Mở rộng quy định pháp luật và phương thức thực hiện các biện pháp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Nhà nước. Các dự án phải trải qua nhiều bước, thủ tục để đưa quỹ đất ra đấu giá như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chấp thuận chủ trương đầu tư; xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định đấu giá và phê duyệt giá khởi điểm đấu giá… Do đó, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất những tháng đầu năm chậm do chưa hoàn thiện các thủ tục bán đấu giá khu đất được cấp vốn.

Việc bố trí đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, chủ yếu do người dân bị thu hồi đất chưa đồng thuận với phương án, giá đền bù nên không thể không đưa quỹ đất ra đấu giá. Việc bố trí nguồn vốn để đền bù giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá còn hạn chế.

Một số địa phương chưa rà soát kỹ quỹ đất để đảm bảo tính khả thi dẫn đến việc đăng ký phương án đấu giá quyền sử dụng đất vượt khả năng thực hiện trên thực tế; Khi quy hoạch đất đấu giá quyền sử dụng đất, các địa phương chưa rà soát đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, sử dụng hiệu quả quỹ đất dẫn đến phải rà soát điều chỉnh, làm chậm công tác đấu giá. .

Đọc thêm :  HoREA: Còn nhiều bất cập trong quy định về thu hồi đất | BĐS

Tại một số huyện miền núi, dân cư vùng sâu, vùng xa sống rải rác, nhu cầu đất ở thấp, chủ yếu là chia cho cha mẹ cho con cái. Giá đất ở các lô đất hẹp, xen kẽ khu dân cư ở vùng lưng chừng núi trong khi phải đầu tư quy hoạch chi tiết khiến địa phương khó tính toán hiệu quả dự án sau khi trừ các chi phí.

Mặt khác, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2022), các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phải nộp báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gây nhiều khó khăn. địa phương lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

RÚT HƠN 25.000 TỶ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Liệu có khả thi?

Năm 2023, trên cơ sở tổng hợp, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án. án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh với 957 dự án (MBQH) (bao gồm cả dự án chuyển tiếp và dự án mới); tổng diện tích đất dự kiến ​​đấu giá là 1.042,2 ha; tổng số tiền thuế sử dụng đất dự kiến ​​thu là 25.040,5 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất thu được (sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật) là 16 nghìn tỷ đồng.

Đọc thêm :  Top 4 bán chung cư ngoại giao đoàn n04a tốt nhất hiện nay | RBN

Để hoàn thành kế hoạch đầy tham vọng này, ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 3 nhóm giải pháp.

đầu tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân các thành phố, huyện, thị khẩn trương thực hiện các bước theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bố trí mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư, đền bù giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đến từng dự án, việc tổ chức đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành. pháp luật.

Thứ hai, người đứng đầu địa phương, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn mình đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong đấu giá đất đai, ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để gây rối thị trường, trục lợi.

Thứ baviệc lựa chọn người tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

.#Thanh #Hóa #Vì #sao #đấu #giá #quyền #sử #dụng #đất #chỉ #đạt #kế #hoạch

https://vneconomy.vn/thanh-hoa-vi-sao-ket-qua-dau-gia-quyen-su-dung-dat-chi-hoan-thanh-40-ke-hoach.htm