Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản | BĐS

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản

| BĐS

Cụ thể, thời gian gần đây, thị trường BĐS và hoạt động của các doanh nghiệp BĐS gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro. Như vậy, ngày 17/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1435/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thương mại hóa, triển khai dự án bất động sản cho các địa phương và các công ty.

Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản, phát triển nhà ở ổn định, lành mạnh và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên góp phần phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. .

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tích cực, hiệu quả các nhiệm vụ của Tổ công tác theo Thông tư Quyết định số 17 ngày 17/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục cùng các địa phương, doanh nghiệp tích cực, chủ động rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án bất động sản; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương giải quyết ngay, tháo gỡ những nội dung thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; tổng hợp kết quả công việc của Tổ công tác, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất các giải pháp cụ thể vượt thẩm quyền, nhất là các giải pháp cần thiết, cấp bách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, thúc đẩy sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của thực thị trường bất động sản.

Ngoài ra, việc thẩm tra, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật theo thẩm quyền còn chồng chéo, bất cập dẫn đến vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch, phát triển thị trường, nhà ở, kinh doanh bất động sản; trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý công của Bộ Xây dựng; ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc đề nghị ban hành nghị định của Chính phủ hướng dẫn quy trình, pháp lệnh, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu nhà ở đô thị.

Đọc thêm :  Cơ hội đầu tư đắt giá với shophouse thương mại mặt tiền QL13 | BĐS
Thủ tướng ra lệnh tháo gỡ khó khăn thị trường BĐS - Ảnh 1.

Tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bao gồm việc lập danh mục dự án, rà soát quỹ đất, hoàn thiện thủ tục pháp lý, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đường phố, khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ và triển khai tích cực, hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng tối thiểu 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, ngân hàng thương mại và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1156/CĐ-TTg ngày 12/12/2022 về tiết kiệm chi , cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao số hóa để cung ứng vốn tín dụng kịp thời cho nền kinh tế; cho vay và giải ngân nhanh, đúng đối tượng, đúng định hướng, đúng đối tượng cho các doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại với mức giá thị trường phù hợp, khả thi và các loại hình bất động sản khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, phúc lợi xã hội có hiệu quả, khả năng trả nợ và phát triển cao.

Đọc thêm :  Hà Nội lên tiếng về kiến nghị cho phép nâng tầng nhà ở riêng lẻ | BĐS

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, phối hợp các cơ quan, đơn vị tích cực rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đôn đốc, hướng dẫn. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn áp dụng pháp luật đất đai để tháo gỡ vướng mắc về lĩnh vực đất đai trong quá trình thực hiện công tác phát triển, thị trường và các dự án bất động sản.

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị: Rà soát, sửa đổi, khẩn trương hoàn thiện các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đấu thầu các dự án bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu rà soát việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và có giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, vững chắc, hiệu quả và bền vững theo tinh thần của Công văn Số 1163/CĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng ra lệnh tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS - Ảnh 2.

Về phía địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực hơn nữa trong việc lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng danh mục nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở xã hội. . các dự án bất động sản trong khu vực; đánh giá cụ thể nguyên nhân, nguyên nhân đối với từng dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa triển khai hoặc chậm triển khai để chủ động, quyết liệt giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cụ thể, làm rõ những vướng mắc, bất cập phải thu hồi trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. Tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án bất động sản, dự án nhà ở để tăng nguồn cung trên thị trường; báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vụ việc vượt thẩm quyền của các cấp, các địa phương.

Đọc thêm :  Quy Nhơn - Điểm sáng đầu tư bất động sản dịp cuối năm 2022 | BĐS

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai có hiệu quả đề án “Đầu tư xây dựng tối thiểu 01 triệu căn hộ thuộc khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.

Tăng cường rà soát, trình duyệt (phê duyệt điều chỉnh) quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội tại địa phương.

Các công ty bất động sản, công ty liên quan tích cực, chủ động cơ cấu lại phân khúc khách hàng, sản phẩm, giá cả, thời hạn thanh toán, phương thức thanh toán… cạnh tranh, thuận tiện cho khách hàng, người dân, nhất là những người có nhu cầu ở thực và có khả năng chi trả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng kêu gọi, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhân dân, doanh nghiệp và các đối tượng liên quan chung sức, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển đúng pháp luật, hiệu quả, an toàn , sức khỏe và tính bền vững.

.#Thủ #tướng #chỉ #đạo #tháo #gỡ #khó #khăn #thị #trường #bất #động #sản

https://cafef.vn/thu-tuong-chinh-phu-chi-dao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san-20221214200838894.chn