Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1/2023 | BĐS

Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam tháng 1/2023

| BĐS

BIẾN ĐỔI CPI QUA THÁNG (%)

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 1 2014-2023 (%)

MỘT SỐ HÀNG CÔNG NGHIỆP TĂNG HOẶC GIẢM NHẸ (%)

GIẢM GIÁ RẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP (%)

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 15/01/2023 (TỶ ĐỒNG)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN NGÀY 15/01/2023 (TỶ ĐỒNG)

CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC CÓ DỰ ÁN CẤP MỚI (TỶ USD)

CÁC ĐỊA PHƯƠNG MỨC VỐN FDI MỚI (TỶ USD)

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI THÁNG 1/2023 (BUSINESS)

KHÔNG CÓ CÔNG TY MỚI THEO NGÀNH (CÔNG TY)

KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM THEO XE (VATTERY)

KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ (TẢI TRỌNG)

THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CHÍNH (TỶ USD)

NƯỚC XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ MẶT HÀNG (TRIỆU USD)

TÍNH BỀN VỮNG CỦA NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG (TỶ USD)

.#Tổng #quan #tình #hình #kinh #tế #Việt #Nam #tháng

https://vneconomy.vn/toan-canh-buc-tranh-kinh-te-viet-nam-thang-1-2023.htm

Đọc thêm :  Nhiều chủ đầu tư ra chính sách bán hàng “lạ”, cam kết cho thuê lại căn hộ | BĐS