VBMA: Gần 52 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ được phát hành trong năm 2022 | BĐS

VBMA: Gần 52 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ được phát hành trong năm 2022

| BĐS

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong năm 2022 có tổng cộng 2 đợt phát hành quốc tế của Tập đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD, 23 đợt phát hành ra công chúng trị giá 10.599 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 420 phát hành riêng lẻ trị giá khoảng 244,565 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành). Giá trị phát hành trái phiếu đại chúng giảm 65% so với cùng kỳ năm trước và giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ giảm 66%.

Nhóm ngân hàng vẫn dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị phát hành là 136,772 tỷ đồng, chiếm 53,6% tổng giá trị phát hành. Thời hạn phát hành bình quân của nhóm này là 5,47 năm, lãi suất bình quân 5,48%/năm. Đứng thứ hai là bất động sản với 51,979 tỷ đồng, chiếm 20,4%.

Theo VBMA, năm 2022, các công ty mua lại được 210,830 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2021. Năm 2023, sẽ có khoảng 289,819 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Theo đơn vị này, tính đến ngày 6/1, không ghi nhận khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào của tháng 1/2023.

Trong tuần đầu tiên của năm 2023, tính đến ngày công bố thông tin là 06/01/2023, tổng giá trị trái phiếu được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 310 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ năm trước).

Đọc thêm :  Đã đến lúc cần nới “room” tín dụng? | BĐS

Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết 01 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; Dự toán ngân sách cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Theo đó, Chính phủ đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Đặc biệt, với thị trường vốn, Chính phủ quyết tâm tái cấu trúc thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán và bất động sản. Sự phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững của các thị trường này được coi là yếu tố góp phần gia tăng cơ sở kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế.

“Không làm mất an toàn hệ thống thị trường vốn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư, không để bị kích động, lôi kéo, gây mất an ninh, trật tự”, Nghị quyết số 10 của Chính phủ nêu rõ.

.#VBMA #Gần #nghìn #tỷ #đồng #trái #phiếu #doanh #nghiệp #bất #động #sản #sẽ #được #phát #hành #trong #năm

https://cafef.vn/vbma-gan-52000-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-bat-dong-san-duoc-phat-hanh-nam-2022-20230116162034894.chn